Ansökan om skolplats eller enskild kurs

Allmänt

Svenska Skolan Costa del Sol erbjuder följande undervisning:

För att anmäla sig till någon av dessa utbildningar eller kurser måste du fylla i det elektroniska ansökningsformuläret samt bifoga de dokument som efterfrågas.

En komplett ansökan fungerar även som köplats till den sökta utbildningen i de fall vi har fullt och inte kan erbjuda en plats direkt.

När du skickat ansökan kommer du att få en automatiskt genererad e-post med frågeformuläret och de svar du givit. Via denna e-post har du möjlighet att i efterhand gå in och redigera dina svar ifall ansökan blev fel eller inkomplett. Du ansvarar själv för att ansökan är komplett. 

För förskolan, grundskolan och gymnasiet erbjuder vi bara plats för helårstudier då vi har många sökande. Om du önskar plats för kortare tid erbjuder Svenska Korttidsskolan Banús plats för barn från förskoleklass till årskurs 6 på kortare tid.  

Dokument som efterfrågas

När du gör ansökan kommer vi att begära in ett antal dokument. Dessa ska läggas in som bilaga i din elektroniska ansökan i pdf-format. Därför rekommenderar vi dig att börja med att säkerställa att du har all dokumentation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret:

Dessa dokument kommer du att behöva tillgängliga som pdf-filer:

Var vänlig och namnge filen enligt modellen förnamn-efternamn-dokumenttyp.pdf. 

Exempel: 

Till ansökan för Paco Svensson namnger du filerna: paco-svensson-pass.pdf, paco-svensson-personbevis.pdf, paco-svensson-vårdnadshavare.pdf osv.

Ansökningsformuläret

Ansökningsformuläret hittar du på skolans hemsida eller genom att klicka här.

Formuläret består av följande delar:

Inskrivningsavgift för dig som söker till förskolan, grundskolan och gymnasiet

Om du söker till förskolan, grundskolan eller gymnasiet så måste du betala en inskrivningsavgift i samband med ansökan. Eftersom vi begär in kopia på inbetalningen av inskrivningsavgiften som en av bilagorna till ansökan, kan det vara bra att först betala inskrivningsavgiften och sedan fylla i ansökan.

Du som söker till Kompletterande svenska, Vuxenkurser i svenska eller spanska eller Intensivkurser på sommaren, behöver inte betala inskrivningsavgiften.

Att betala inskrivningsavgiften

Observera att inskrivningsavgiften är en engångsavgift per familj. Är du vårdnadshavare för flera blivande elever ska du bara betala in avgiften en gång, fast bifoga kvittot till varje ansökan.

Inskrivningsavgiften på 1.000 € betalas in på skolans konto:

Kontohavare: Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Bank: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

IBAN: ES8601280796190100502722

SWIFT: BKBKESMM

Ange elevens namn på inbetalningen så att det går att identifiera inbetalningen.

Eventuell återbetalning av inskrivningsavgiften.

Inskrivningsavgiften betalas tillbaka endast i de fall då eleven inte blir erbjuden plats på skolan. Inbetald inskrivningsavgift minus 50 € dvs 950 € betalas tillbaka (50 € behåller skolan i administrativ avgift).

För gäststudenter som blir erbjudna plats på skolan erbjuds återbetalningen av inskrivningsavgiften ifall eleven/vårdnadshavaren avböjer erbjuden plats före den 31 mars. Inbetald inskrivningsavgift minus 50 € som skolan behåller i administrativ avgift.

Speciellt för dig som söker till Gymnasiet

Gymnasiet har idag cirka 130 elever fördelade på tre olika program. Du som söker till vårt gymnasium måste välja om du söker som bosatt elev eller gästelev. 

Bosatt elev

Bosatt elev är du om du kommer att bo här på Costa del Sol tillsammans med dina vårdnadshavare. Till dig behöver skolan inte organisera boende i spansk värdfamilj, ej heller säkerställa att du har uppehållstillstånd och är registrerad på Seguridad Social (försäkringskassan), då detta är vårdnadshavarens ansvar. 

Vårdnadshavarna kommer att registreras som medlemmar i skolföreningen och faktureras för terminsavgifter i enlighet med de avgifter som beslutas vid ordinarie Vårstämma (maj månad) för befintliga medlemmar.  

Gästelev

Gästelev är du om du kommer själv till Fuengirola för att gå i Svenska Skolan Costa del Sol under ett läsår (i regel andra eller tredje året på gymnasiet) och sedan flytta tillbaka till din nuvarande skola. Du är troligtvis här utan dina vårdnadshavare. Till dig organiserar vi boende i spansk värdfamilj och vi ser även till att du blir registrerad som bosatt i Spanien med spanskt personnummer och att du blir registrerad på Seguridad Social så du har rätt till den allmänna sjukvården om något skulle hända under din vistelse i Spanien. För att du ska trivas hos oss har vi en gästelev-koordinator som fungerar som kontaktperson för dig, din familj i Sverige och din värdfamilj i Spanien. 

Skolans gästelevprogram omfattar såväl undervisning som fritid. Väljer du att söka till skolans gästelevprogram kommer du att bo i en spansk värdfamilj, läsa spanska samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering. På vår "HUMHUM-kurs" lär du dig mer om spansk kultur, spanska traditioner samt det spanska samhället. I den ingår även vårt reseprogram som erbjuder ett antal dagsturer till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser.

När du studerar som gästelev på Svenska Skolan Costa del Sol kommer du att bo i värdfamilj i Fuengirola eller i dess direkta närhet. Alla familjers bostäder ligger på gångavstånd från skolan, på ca 2-30 minuters promenad. Vi har noga valt ut värdfamiljerna och relationen mellan dig och din värdfamilj kommer att följas upp kontinuerligt under din studietid. Skolan har en speciellt anställd person för att se till att dialogen mellan dig och din värdfamilj fungerar gästelevkoordinatorn. 

Gästeleverna faktureras enligt den svenska riksprislistan för de olika gymnasieprogrammen. I regel betalar din hemkommun hela eller delar av detta belopp via den interkommunala skolpengen. Du måste själv ta kontakt med din hemkommun och informera dig om vilka regler som gäller i din kommun (kommunerna behöver inte lämna ut skolpengen till de svenska utlandsskolorna). Den delen av avgiften som inte kommunen finansierar, kommer skolan att fakturera direkt till vårdnadshavarna.

För gästeleverna tillkommer även kostnader för kost och logi hos värdfamiljer. Skolan förhandlar fram ett gemensamt pris för alla värdfamiljer. Vårdnadshavaren betalar direkt till värdfamiljerna.

Under fliken “Dokument“ hittar du mer information om Gäststudentprogrammet.

Programval på Gymnasiet

Ekonomiprogrammet

Oavsett vilket yrke du kommer att ägna dig åt i framtiden är det troligt att du kommer att få ta ekonomiskt ansvar. Företagen decentraliseras och det innebär att många utför arbetsuppgifter som du lär dig när du läser företagsekonomi.

I företagsekonomi utvecklar vi förmågan att påverka beslut som är viktiga för företag, för samhället och för dig själv. På ekonomiprogrammet kommer du att utveckla de kunskaper i entreprenörskap som krävs för att starta och driva ett eget företag. Du kommer att utveckla din egen förmåga att ta initiativ och ansvar.

I kurserna strävar vi efter att variera arbetssätten, något som gör lektionerna roligare!

Naturvetenskapsprogrammet

Om du gillar utmaningar och variation kommer du att trivas på det naturvetenskapliga programmet. Här studerar Du matematik och de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi. Du får lära dig att beskriva världen på ett naturvetenskapligt sätt, experimentera, lösa problem och förhoppningsvis uppleva världen på ett nytt sätt.

På skolan finns relativt små undervisningsgrupper, engagerade lärare och intresserade elever vilket möjliggör effektiva och lärorika studier.

På Naturvetenskapsprogrammet läser man inriktningen Naturvetenskap. Detta innebär att alla elever på NA läser Fysik 2, Kemi 2 och Biologi 2 och matematik 4.

Under individuellt val kan man bland annat välja Ma 5.

Samhällsprogrammet

Valet och utbudet av kurser är stort för att vara en så pass liten skola, men tyngdpunkten ligger naturligtvis inom det samhällsvetenskapliga området. Så långt det går ges möjlighet för eleven att själv utforma sin utbildning genom att kombinera de kurser som erbjuds. På så vis kan eleven skräddarsy sin egen utbildning. För att se exakt vad vi erbjuder kan du gå in på länken för respektive program.

På det samhällsvetenskapliga programmet lär du dig analysera samhället historiskt, ekonomiskt och socialt. Dessutom lär du dig granska informationen på ett kritiskt sätt innan den blir kunskap. Källkritik genomsyrar utbildningen och lär dig att sovra.

Skolan erbjuder två inriktningar på programmet, den samhällsvetenskapliga inriktningen samt beteendevetenskaplig inriktning.

Kontakta din SYV

Om du söker till gymnasiet på Svenska Skolan rekommenderar vi dig starkt att boka ett möte med din nuvarande skolas studie- och yrkesvägledare för hjälp att jämföra din individuella studieplan (för sökande till åk 2 och 3) med Svenska Skolans poängplan då det är denna som gäller.

Utifrån det kursutbud som erbjuds kommer vi efter antagningsbeskedet meddela dig vilka kurser skolan erbjuder dig att läsa.

Vänligen observera att kurser kan komma att ställas in om det inte är tillräckligt många elever som läser kursen. I förekommande fall kommer berörda elever att beredas plats på någon annan kurs.

För aktuellt program och studieplan se Svenska Skolans hemsida.

Ansökan sker via följande länk:

Ansökningsformulär.

Beslutsprocess och antagning för förskola, grundskola, och gymnasium

Det går att löpande ansöka om plats på skolan som behandlar ansökningarna och kölistan löpande allt eftersom ansökningarna kommer in.

Antagningsprocessen för höstterminen börjar i mars och pågår tills dess att alla platser är fyllda.

Antagningsprocessen för vårterminen börjar i november och pågår tills dess att alla platser är fyllda.

I normala fall har vi inte så många vakanta platser inför vårterminen. 

Vid platsbrist sparas automatiskt ansökningar för de som inte erbjuds plats, till nästa antagningstillfälle. Önskar man lämna kön måste dettta meddelas till info@skolan.es för att få tillbaka inskrivningsavgiften (minus 50 € i administrationsavgift).

Definitiva datum för att tacka ja/nej till studieplats är de som står i antagningsbeskeden som skickas ut.

Har du frågor som rör din ansökan är du välkommen att kontakta Martina Rasmusson på info@skolan.es.

Har du frågor om studieplaner, programplaner m.m. så ber vi dig att kontakta Lena Cygnel, studieplansansvarig, lena.cygnel@skolan.es för mer information.

Till dig som söker till Kompletterande utbildningen i svenska, vuxenkurser i spanska och svenska samt intensivkurser i spanska på sommaren

För närvarande har skolan inte kö till dessa kurser och därför hanterar vi dessa ansökningar mer direkt allt eftersom de inkommer till skolan.

Har du sökt till någon av dessa kurser kommer vi att ta kontakt med dig inom en vecka för att erbjuda dig plats till pågående eller kommande kurser allt efter dina önskemål.