Gästelevavgifter 2022/2023

Inskrivningsavgift

Svenska Skolan Costa del Sol tar ut en inskrivningsavgift som skall betalas i anslutning till sökandet av plats på skolan. Avgiften är en engångsavgift på 500€. Om eleven inte blir erbjuden plats på skolan, återbetalas avgiften så när som på 50€ som kvarhålls i administrativ avgift. Inskrivningsavgiften betalas inte tillbaka om eleven/vårdnadshavaren avböjer erbjuden plats, efter 31 mars. Inskrivningsavgiften utgör inte en del av skolavgiften. 

Skolavgifter

Svenska Skolan på Costa del Sol följer Riksprislistan för gymnasieplatser för gästeleverna, men uttryckt i Euro med gällande växelkurs vid budgeteringstillfället. Riksprislistan för 2022 för de programvalen vi erbjuder är:

Avgiften för gästelevers studier vid vår skola finansieras ofta med den interkommunala skolpengen. Det är vårdnadshavaren som tar kontakt med sin hemkommunen och ansöka om att skolpengen får följer med eleven vid utlandsstudier. Om skolpengen som kommunens  erbjuder är lägre än Riksprislistan,  faktureras vårdnadshavaren mellanskillnaden.

Avgifter till Värdfamiljer

Som gästelev skall du bo i en spansk värdfamilj under din studietid hos oss. Avgifterna för kost och logi hos värdfamiljerna skall betalas direkt till dessa, och inte till skolan. Kontouppgifter för betalning till värdfamiljen kommer i samband med kontaktuppgifter om tilldelad värdfamilj.      

Kostnaden för boende i värdfamilj är 600€ per månad under under tiden 1 september till 15 juni. Betalningarna skall ske:

Senast den 5 Sept.      600.-€  

Senast den 5 Okt.         600.-€

Senast den 5 Nov.        600.-€  

Senast den 5 Dec.        600.-€ 

Senast den 5 Jan.         600.-€

Senast den 5 Feb.        600.-€

Senast den 5 Mars      600.-€

Senast den 5 April        600.-€

Senast den 5 Maj         600.-€

Senast den 5 Juni         300.-€