Förtroendevalda och skolledning

Föreningens verksamhet

Svenska Skolan Costa del Sol startades 1969 och drivs sedan starten av en privat spansk förening utan vinstintressen, Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol. Föreningen drivs enligt den spanska Föreningslagen 191/1964 och lyder under artikel 22 i den spanska författningen Ley Organica 1/2002, och föreningens egna stadgar.

Föreningens uppgift är att bedriva svensk utlandsskola godkänd av skolverket. Undervisningen ska ske enligt de svenska läroplanerna för förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt kompletterande svenskundervisning. Skolan har svenska skolverkets godkännande för att bedriva undervisning i grundskola och gymnasium, samt godkännande från Junta de Andalucia att bedriva undervisning i förskola, grundskola och gymnasium. Eleverna kan examineras enligt både svenska och spanska skolsystemet.

Föreningens medlemmar är föräldrar, målsmän eller laglig företrädare till elever, som betalt medlems- och skolavgifter till föreningen.

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen. Föreningsstämman är det högst beslutande organet i föreningen. Två ordinarie stämmor hålls per år, en på våren och en på hösten.

På vårstämman fastställs budget för nästkommande läsår samt skolavgifter. På höststämman godkänns förvaltningsberättelse, årsbokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen. På extra föreningsstämmor väljs förtroendevalda för föreningens styrande organ.

Den svenska skolmyndigheten ger skolan ekonomiskt stöd till sin verksamhet, och har insyn och kontroll i verksamheten genom en av dem utvald representant i styrelsen. Skolan kontrolleras av svenska skolinspektionen och av spanska skolinspektionen i Málaga.


Styrelsen

Styrelsen har, på uppdrag av föreningen, det övergripande ansvaret för skolans verksamhet, den långsiktiga utvecklingen, ekonomi och organisation. Styrelsen tillsätter föreningschef och rektor som har ett delat ledarskap och ansvar för skolans löpande verksamhet.

Styrelsens två huvudfunktioner är:

Styrelsen har rätt att besluta i alla frågor som inte specifikt ska beslutas av föreningsstämman. Ordförande och kassör tecknar firman för föreningen.

Styrelsen delegerar det operativa ansvaret för skolans drift till skolledningen enligt den delegationsordning som beslutas av den samma.

Ordförande Anders Korneliusson

Mandatperiod - till höststämman 2025. Tillträdde posten som ordförande 2023-09-18.


Kassör – Carl-Fredrik Morander

Mandatperiod - till höststämman 2023. Tillträdde posten som kassör 2020-05-14.

52 år ung och kallas oftast för C-F. Driver ett företag inom digitalisering av företagstjänster inom framförallt ekonomi, juridik, HR och IT-support. Genom arbete med kund som har verksamhet i Marbella började jag resa hit under 2017 och sedan hösten 2018 mer permanent. 

Jag är gift med Tina och har tre barn varav två går i svenska skolan i Fuengirola idag. Dels Filippa som går i trean i gymnasiet och dels Jonathan som går i trean i grundskolan. Därutöver har jag en dotter som gått tvåan i gymnasiet i svenska skolan.

Jag brinner för digitaliseringsmöjligheter och de utmaningar som följer i ledarskapet och anpassningar av organisationsformer för att uppnå en hälsosam arbetsplats.

Jag är i grunden redovisningsekonom och har verkat som revisor och redovisningskonsult under 25 år.

Har som så många andra här fastnat för paddel och drar gärna ut på korta och längre utflykter med familjen när omständigheterna så tillåter.

Sekreterare, kommunikatör, vice ordförande - Rose-Marie Wiberg

Mandatperiod - till höststämman 2024. Tillträdde posten som sekreterare och kommunikatör 2019-11-13 och som vice ordförande 2023-04-01.

Tidigare förtroendeposter i föreningen: Suppleant (nov. 2018 - nov. 2019)

Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Efter studier i företagsekonomi och grundläggande kurser i juridik kompletterade jag med en tvåårig utbildning på IHM Business School och blev diplomerad marknadsekonom 1987. Under åren har jag även gått ett antal ledarskapsutbildningar.

I 35 år arbetade jag inom SEB-koncernen, varav 30 år i finansbolaget och 5 år som ansvarig för SEB-kontoret i Marbella. Jag har haft olika befattningar inom finansbolaget som säljare, försäljningschef och marknadsföringsansvarig för kontokorten NK, Åhlens och B&W, avdelningschef för reklamavdelningen och 1991-2004 informations- och marknadsföringsansvarig. 

Min dröm var under många år att starta eget företag och att flytta till Spanien. 2004 blev flytten verklighet och jag fortsatte att arbeta inom SEB. 2009 slog min andra dröm in, att starta eget företag för att arrangera konferenser, resor, bröllop och övriga event.

Tidigare har jag bl a varit ordförande för SWEA Marbella i fyra år, sammankallande i SWEA Internationals valberedning och haft andra styrelseuppdrag i Sverige.

Skolverkets representant - vakant


Ledamot - Malin Hansson

Mandatperiod – till höststämman 2024. Tillträdde posten som ledamot 2023-09-18.

Tillsammans med min familj har jag sedan 2017 tillbringat varje ledig stund i vårt spanska boende. Sommaren 2022 tog vi det bästa beslutet någonsin och flyttade till Spanien permanent, sedan dess går vår dotter på Svenska Skolan och stormtrivs. 

Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat inom HR, allt från rekrytering, affärsutveckling, lönehantering, samt strategiskt HR-arbete med fokus på ledarskap och organisationsutveckling. Innan flytten till Spanien verkade jag som HR-direktör inom den offentliga sektorn i Sverige. Här i underbara Spanien arbetar jag som HR-Manager på ett väldigt spännande tillväxtbolag med kontor både i Stockholm och Fuengirola.

Jag brinner för organisationsfrågor och organisationsutveckling, främst kopplade till HR, ledarskap och verksamhetsutveckling. Detta tillsammans med min bakgrund, att arbeta nära skolverksamhet som HR- stöd ser jag som ett starkt bidrag till styrelsens fortsatta arbete.


 

Ledamot - Fredrik Werdelin

Mandatperiod - till höststämman 2024. Tillträdde posten som ledamot 2023-09-18. 


Suppleant - Camilla Davegårdh

Mandatperiod - till höststämman november 2023. Tillträdde posten som suppleant 2023-09-18.


Skolledning

Skolledningen består av föreningschef, rektor och directora técnica. Det delade ansvaret mellan de tre funktionerna kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Föreningschef - Per Hvid-Hansen

Anställd sedan: 2016

Som föreningschef är jag styrelsens verkställande tjänsteman och controller vilket innebär ansvar för skolans löpande verksamhet och förvaltning.  Föreningschefen är tillsammans med rektorn ansvarig för skolans dagliga verksamhet och skall målmedvetet driva skolans vision och målbild framåt.

Jag är Civilingenjör i botten (Industriell Ekonomi) och har stor del av mitt arbetsliv arbetat med marknadsföring och försäljning av telekomutrustning i Latinamerika och Spanien. Jag har även varit egenföretagare under många år.

Tidigare engagemang i Svenska Skolan Costa del Sol:

Rektor - Maria Eneqvist

Anställd sedan: 2021

Jag ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet vid förskolan, grundskolan och gymnasiet. Rektor tillsammans med föreningschef ansvarar för skolans daglig verksamhet och skall målmedvetet driva skolans vision och målbild framåt.

Jag tillsammans med min sambo och dotter kom till Spanien i början av oktober från Sverige och Nyköping för att bo och arbeta här. Två vuxna barn finns kvar i Sverige. Jag har arbetat inom skolvärlden hela mitt vuxna liv med undantag för en kortare utflykt till Migrationsverket. Har arbetat inom föräldrakooperativ, drivit egen friskola och arbetat i kommunal regi, jag har verkat i lärarrollen, biträdande rektorsrollen, rektor, vd, tf skolchef och förvaltningschef.  Är utbildad SO- lärare och montessoripedagog för högstadiet, har gått den statliga rektorsutbildningen, rektorslyftet och går för närvarande skolchefsutbildningen.

Directora Técnica - Elvira Herrador Quero

Anställd sedan: 1992

Jag har funktionen att samordna spanskundervisningen och övervaka att Svenska Skolans undervisning uppfyller de krav som utbildningsdepartementet ställer på utländska skolor i Spanien. Jag är skolans primära kontaktperson mot de spanska myndigheterna i alla frågor som berör skolan. 

Jag är född och uppvuxen i Porcuna i Jaen-provinsen. Jag är utbildad lärare i spanska och spansk kultur, ämnen som jag har fördjupat mig i under mitt arbetsliv. Jag flyttade till Fuengirola 1992 i samband med att jag fick anställning på Svenska Skolan Costa del Sol. 

Valberedning

Valberedningen väljs av föreningsmedlemmarna. De ansvarar för att det ska finnas valbara kandidater till alla förtroendeposter. 

Valberedning  sammankallande - Frida Korneliusson

Mandatperiod - till höststämman november 2023. Tillträdde posten 2021-11-11.

Jag har rest mellan Fuengirola och Spanien sedan 2016 men bor sedan höstterminen i Fuengirola med min familj. Familjens yngsta dotter går i andra klass i svenska skolan i Fuengirola. Jag har erfarenhet från både VD och CFO roller samt styrelsearbete inklusive hårt reglerade verksamheter (exempelvis bolag under Finansinspektionens tillsyn). Har arbetat på både börsnoterade bolag, ägarledda samt inom offentlig sektor. Brinner för att utveckla människor och organisationer och har alltid gillat arbetet med att rekrytera personal och chefer, vilket jag hoppas kan komma till användning i valberedningens arbete.

Valberedning ledamot - Ann-Sofie Johnsson

Mandatperiod - till höststämman november 2023. Tillträdde posten 2021-11-11.

Min familj & jag bor i Fuengirola sedan 2018 & våra tre barn går alla på Svenska Skolan. Vi har nu äntligen flyttat till vårt hus i Torremuelle, med planen att bo kvar här tills yngsta sonen som nu går i fyran har gått ut gymnasiet. Jag har tidigare arbetat med försäljning och som handläggare inom bank & Skatteverk. Sedan en tid innan flytten till Spanien driver jag tillsammans med min man bolag inom fastighetsutveckling mot Sverige. Min roll i bolagen är att vara kreativt bollplank och administration. Det jag tror att jag kan bidra med inom valberedningen är min förmåga att se andra människors tillgångar & styrkor och se hur deras egenskaper ska kunna bidra till ett utvecklande & effektivt styrelsearbete.

Revisor

Föreningens revisor, Global Accounting & Auditing S.L, kontrollerar bokföring och styrelesens arbete. Inför föreningens höststämma avger revisorn en revisorrapport till föreningsmedlemmarna.