Skolans personal

Skolans pedagoger

Yolanda Calderon Diaz

Mentor Förskolan - Spanska

yolanda.calderon@skolan.es

Rebecca Tengvall

Mentor Förskolan - Svenska

rebecca.tengvall@skolan.es

Katarina Pournasiri

Mentor Årskurs F-1

katarina.pournasiri@skolan.es

Caroline Friman

Mentor Årskurs 2

caroline.friman@skolan.es

Marie Cederberg

Mentor Årskurs 3

marie.cederberg@skolan.es

Henrik Carlsson

Mentor: Årskurs 4

Ämneslärare: Svenska, Engelska

henrik.carlsson@skolan.es

Alba Ruiz Miñan

Mentor: Årskurs 5

Ämneslärare: Matematik, NO, Spanska, Idrott

alba.ruiz@skolan.es

Jessica Zettergren

Mentor Årskurs 6

Ämneslärare: Svenska, SO, Bild, Idrott

jessica.zettergren@skolan.es

Carina Lindholm

Mentor: Åk 7

Ämneslärare: Bild, Textil

carina.lindholm@skolan.es

Kerstin Sundberg

Mentor: Åk 9

Ämneslärare: Idrott

kerstin.sundberg@skolan.es

Lena Cygnel

Mentor Gy 1 - arbetslagsledare gymnasiet

Ämneslärare: Ge, Spanska, Studieplanering

lena.cygnel@skolan.es

Ronny Karlsson

Mentor Gy 2 Ek

Ämneslärare: Ma, Slöjd

ronny.karlsson@skolan.es

Joakim Senerby

Mentor Gy 2 Ek

Ämneslärare: Musik, Engelska

joakim.sennerby@skolan.es

Cédric Cano

Mentor Gy 2 Na

Ämneslärare: Matematik, Fysik

cedric.cano@skolan.es

Susanne Wilbe

Mentor Gy 2 Na

Ämneslärare: Biologi, Kemi, Naturkunskap

susanne.wilbe@skolan.es

Hanna Montero Johansson

Mentor Gy 2 Sa

Ämneslärare: Sa, Historia

hanna.montero@skolan.es

Tiina Krigström

Mentor Gy 2 Sa

Ämneslärare: Ekonomi

tiina.krigström@skolan.es

Birgitta Larsson

Mentor Gy 3

Ämneslärare: Engelska, Spanska

birgitta.larsson@skolan.es

Kerstin Ärlemalm

Ämneslärare: Svenska, SvA

kerstin.arlemalm@skolan.es

Jeanette Jiménez

Specialpedagog

Ämneslärare: Musik

jeanette.jimenez@skolan.es

Elvira Herrador Quero

Directora Téncica

Ämnslärare: Spanska

elvira.herrador@skolan.es

Silvia Fernandez Meilan

Ämneslärare: Spanska

silvia.fernandez@skolan.es

Milla Serrano Rubio

Ämneslärare: Spanska, Dans

milla.serrano@skolan.es

Melissa Mathisen

Ämneslärare: Spanska, Engelska

melissa.mathisen@skolan.es

Paula Styrlin

Ämneslärare: Psykologi

paula.styrlin@skolan.es

Maria Olarson Ovuka

Ämneslärare: Hemkunskap

maria.larsson@skolan.es

Violeta Solano

Ämneslärare: Vuxenutbildning spanska och svenska

violeta.solano@skolan.es

Skolledning, Administration och Elevhälsa

Per Hvid-Hansen

Föreningschef

per.hvid-hansen@skolan.es

Maria Eneqvist

Rektor

maria.eneqvist@skolan.es

Elvira Herrador Quero

Directora Técnica

elvira.herrador@skolan.es

Martina Rasmusson

Admimistratör

martina.rasmusson@skolan.es

Susanne Lindh

Kurator

susanne.lindh@skolan.es


Lizette Nilsson

Gästelevskoordinator

lizette.nilsson@skolan.es

Cathrine Andrée

Sjuksköterska

cathrine.andree@skolan.es

Skolkök, Lokalvård och Skolvärdinna

Javier Valverde

Kökschef

javier.valverde@skolan.es

Fernando Mata

Kock

fernando.mata@skolan.es

Blanca Martinez Iglesias

Köksbiträde

blanca.martinez@skolan.es

Carmen Jimenez Rodriguez

Skolvärdinna

carmen.jimenez@skolan.es

Michel Rivera

Vaktmästare/Lokalvårdare

michel.rivera@skolan.es

Francisco Calvellido Sampalo

Lokalvårdare

francisco.calvellido@skolan.es

Maria Jose Ruiz Holgado

Lokalvårdare

maria-jose.ruiz@skolan.es