Skolans personal

Skolans pedagoger

Yolanda Calderon Diaz 

Mentor och klasslärare: Förskolan 

Ämneslärare i spanska

yolanda.calderon@skolan.es

Alexandra Thomassen 

Klasslärare: Förskolan

alexandra.thomassen@skolan.es

Mimmi Tinglöf

Mentor och klasslärare: Förskoleklass

Katarina Pournasiri

Mentor och klasslärare: Årskurs 1

Ämneslärare i svenska, engelska, matematik, SO, NO, teknik, bild

katarina.pournasiri@skolan.es

Marie Cederberg

Mentor och klasslärare: Årskurs 2

marie.cederberg@skolan.es

Caroline Friman

Mentor och klasslärare: Årskurs 3

Arbetslagsledare i åk F - 3

caroline.friman@skolan.es

Zenobia Gomez White

Mentor och klasslärare: Årskurs 4

Ämneslärare i engelska åk 5

zenobia.gomez@skolan.es

Alba Ruiz Miñan 

Mentor: Årskurs 5

Arbetslagsledare i åk 4 - 6

Ämneslärare: matematik, NO, spanska

alba.ruiz@skolan.es

Måns Karlsson

Fritidspedagog och Rastverksamhet 

Ämneslärare: Idrott åk 1-4

mans.karlsson@skolan.es

Emma Zetréus

Ämneslärare: SO åk 5 och 6, svenska åk 5

emma.zetreus@skolan.es

Fredrik Axelsson

Mentor: Åk 7

Ämneslärare: idrott åk 5-9 och gymnasiet

fredrik.axelsson@skolan.es

Gabriel Gutierrez

Mentor: Åk 8

Arbetslagsledare i åk 7 - 9

Schema-ansvarig

Ämneslärare: matematik, kemi, fysik, biologi

gabriel.gutierrez@skolan.es

Silvia Fernandez Meilan

Ämneslärare: spanska i grundskolan och gymnasiet

silvia.fernandez@skolan.es

Lena Cygnel 

Studie- och yrkesvägledare

Ämneslärare: geografi, spanska

lena.cygnel@skolan.es

Milla Serrano Rubio

Ämneslärare: spanska, latinamerikansk dans

Testledare för DELE Instituto Cervantes

milla.serrano@skolan.es

Susanne Wilbe

Mentor: Gy1 - Na1, Ek1 och Sa1

Ämneslärare: biologi, kemi, naturkunskap

susanne.wilbe@skolan.es

Ronny Karlsson 

Mentor: Gy Ek2

Ämneslärare: matematik

ronny.karlsson@skolan.es

Tiina Krigström 

Mentor: Gy Ek2

Ämneslärare: företagsekonomi, entreprenörskap, juridik

tiina.krigstrom@skolan.es

Petter Eriksson Brantens

Mentor: Gy Sabe 2 (Samhälle beteende)

Ämneslärare: svenska (gymnasiet)

petter.eriksson@skolan.es

Paula Styrlin

Mentor: Gy Sabe2 (Samhälle beteende)

Arbetslagledare Gymnasiet

Ämneslärare: psykologi, sociologi, filosofi, kommunikation, ledarskap och organisation samt religion

paula.styrlin@skolan.es

Cédric Cano 

Mentor: Gy NaSa2

Ämneslärare: matematik, fysik

cedric.cano@skolan.es

Hanna Montero Johansson 

Mentor: Gy NaSa2

Ämneslärare: samhällskunskap, historia

hanna.montero@skolan.es

Birgitta Larsson 

Mentor: Gy 3

Arbetslagledare Gymnasiet

Ämneslärare: engelska, spanska, spansk kultur

birgitta.larsson@skolan.es

Elvira Herrador Quero

Mentor: Gy 3

Directora Técnica

Ämnslärare: spanska

elvira.herrador@skolan.es

Joakim Sennerby 

Ämneslärare: musik

joakim.sennerby@skolan.es

Kerstin Ärlemalm 

Ämneslärare: svenska som andraspråk och spanska

Ansvarig lärare för gymnasiearbetet 2022/2023

Testledare för Swedex

kerstin.arlemalm@skolan.es

Violeta Solano

Ämneslärare: vuxenutbildning spanska och svenska

violeta.solano@skolan.es

Skolledning, Administration och Elevhälsa

Per Hvid-Hansen 

Föreningschef

per.hvid-hansen@skolan.es

Maria Eneqvist

Rektor

maria.eneqvist@skolan.es

Elvira Herrador Quero

Directora Técnica

elvira.herrador@skolan.es

Martina Rasmusson

Admimistratör

martina.rasmusson@skolan.es

Lizette Nilsson 

Gästelevkoordinator

lizette.nilsson@skolan.es

Victoria Sundling 

Kurator

victoria.sundling@skolan.es


Cathrine Andrée

Sjuksköterska

cathrine.andree@skolan.es

Jeanette Jiménez 

Specialpedagog och speciallärare

jeanette.jimenez@skolan.es

Ingela Roos

Specialpedagog

ingela.roos@skola.es

Skolkök, Lokalvård och Skolvärdinna

Javier Valverde 

Kökschef

javier.valverde@skolan.es

Fernando Mata

Kock

fernando.mata@skolan.es

Blanca Martinez Iglesias

Köksbiträde

blanca.martinez@skolan.es

Carmen Jimenez Rodriguez 

Lokalvårdare/Skolvärdinna

carmen.jimenez@skolan.es

Michel Rivera 

Vaktmästare/Lokalvårdare

michel.rivera@skolan.es

Francisco Calvellido Sampalo  

Lokalvårdare

francisco.calvellido@skolan.es

Maria Jose Ruiz Holgado

Lokalvårdare

maria-jose.ruiz@skolan.es