Skolans interna regelverk - ROF

Skolans interna regelverk, även kallad ROF från den spanska förkortningen "Reglamento de Organización y Funcionamiento", beksriver vårt eget regelverk. Elever, vårdnadshavare och personal på skolan ska följa de regler som finns i detta regelverk.

Här kan du läsa regelverket: