Styrelse, valberedning
och revisor

Föreningens verksamhet

Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola startades 1969 och drivs sedan starten av en privat spansk förening utan vinstintresse, Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol. 

Föreningens huvuduppgift är att bedriva svensk utlandsskola i Spanien godkänd av svenska Skolverket. Endast de skolor som är godkända av Skolverket har rätt att sätta betyg enligt svensk lagstiftning. Undervisningen följer de svenska läroplanerna för förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola och kompletterande svenskundervisning. Svenska Skolan Costa del Sol har både svenska skolverkets godkännande och godkännande från Junta de Andalucia att bedriva undervisning för spanska elever. Eleverna kan examineras enligt både svenska och spanska skolsystemet. 

Föreningens styrelse antar ordinarie medlemmar. Föreningens medlemmar är föräldrar, målsmän eller lagliga företrädare till elever, som betalt medlems- och skolavgifter till föreningen. Målsman för elev kan inte bli föreningsmedlem om denne själv, eller dess partner, är anställd på skolan. 

Medlemsavgift till föreningen faktureras i samband med terminsavgiften för elever på förskolan, grundskolan och gymnasiet.   

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen. Föreningsstämman är det högst beslutande organet i föreningen. Två ordinarie stämmor och två extrastämmor hålls per år, en på våren och en på hösten.

På vårstämman fastställs budget samt skolavgifter. På höststämman godkänns förvaltningsberättelse, årsbokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen. På extra föreningsstämmor väljs ledamöter till föreningens styrelse, valberedning och revisor.

Den svenska staten ger skolan bidrag för att bedriva en svensk utlandsskola i Spanien och har insyn och kontroll i verksamheten genom en av svenska Skolverket utvald representant som sitter i styrelsen. Skolan kontrolleras av svenska skolinspektionen och av spanska skolinspektionen i Málaga.

Finansiering av verksamheten
Verksamheten finansieras av skolavgifter och statsbidrag och de betalas av svenska staten för de elever som efter Skolverkets bedömning är behöriga till statsbidrag. Förskolan erhåller inga statsbidrag. Verksamheten finansieras av skolavgifter som faktureras respektive vårdnadshavare varje termin.
Vårdnadshavarna faktureras skolavgifter för varje termin. Storleken på skolavgifterna beror på vilken klass eleven går och om eleven är behörig eller obehörig enligt Skolverkets bedömning, läs mer här.
Några svenska kommuner beviljar att skolpengen för eleven följer med till Svenska Skolan Costa del Sol skola första läsåret, om eleven fortfarande är mantalsskriven i Sverige. 


Styrelsen

Styrelsen har, på uppdrag av föreningen, det övergripande ansvaret för skolans verksamhet, den långsiktiga utvecklingen, ekonomi och organisation. Styrelsen tillsätter föreningschef och rektor som har ett delat ledarskap och ansvar för skolans löpande verksamhet.

Styrelsens två huvudfunktioner är:

Styrelsen har rätt att besluta i alla frågor som inte specifikt beslutas av föreningsstämman. 

Styrelsen delegerar det operativa ansvaret för skolans drift till skolledningen. 

e-mail till styrelsen: styrelsen@skolan.es

Tillförordnad ordförande - Carl-Fredrik Morander 

Mandatperiod - till höststämman 2025. Tillträdde posten som kassör 2020-05-14.

54 år ung och kallas oftast för C-F. Driver ett företag inom digitalisering av företagstjänster inom framförallt ekonomi, juridik, HR och IT-support. Genom arbete med kund som har verksamhet i Marbella började jag resa hit under 2017 och sedan hösten 2018 mer permanent. 

Jag är gift med Tina och har tre barn varav ett barn som går på Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola idag. Alla barnen har i olika omgångar gått på Svenska Skolan Costa del Sol men i dagsläget har vi Jonathan som går i årskurs fem på svenska skolan.

Jag brinner för digitaliseringsmöjligheter och de utmaningar som följer i ledarskapet och anpassningar av organisationsformer för att uppnå en hälsosam arbetsplats.

Jag är i grunden redovisningsekonom och har verkat som revisor och redovisningskonsult under 25 år.

Har som så många andra här fastnat för padel och drar gärna ut på korta och längre utflykter med familjen när omständigheterna så tillåter.

Sekreterare och kommunikatör - Rose-Marie Wiberg

Mandatperiod - till höststämman 2024. Tillträdde posten som sekreterare och kommunikatör 2019-11-13. Tidigare suppleant (nov. 2018 - nov. 2019)

Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Efter studier i företagsekonomi och grundläggande kurser i juridik kompletterade jag med en utbildning på IHM Business School och blev diplomerad marknadsekonom 1987. Under åren har jag även gått ett antal ledarskapsutbildningar.

I 35 år arbetade jag inom SEB-koncernen, varav 30 år i finansbolaget och 5 år som ansvarig för SEB-kontoret i Marbella. Större delen av mitt yrkesliv har min inriktning varit marknadsföring, intern och extern kommunikation, försäljning blandat med ekonomiansvar för ett familjeföretag under 14 år. 

Min dröm var under många år att starta eget företag och att flytta till Spanien. 2004 blev flytten verklighet och jag fortsatte att arbeta inom SEB. 2009 slog min andra dröm in, att starta eget företag för att arrangera konferenser, resor, bröllop och övriga event. 

På min fritid gillar jag att resa, laga mat & baka, njuta av livet.   

Tidigare har jag bl a varit ordförande för SWEA Marbella i fyra år, sammankallande i SWEA Internationals valberedning och haft andra styrelseuppdrag i Sverige.

Kassör - Camilla Davegårdh

Mandatperiod - till höststämman november 2025. Tillträdde posten som suppleant 2023-09-18.

Jag och min familj besökte Fuengirola på semester under flera år och hade en liten semesterlägenhet här, innan vi en påskafton i solen på terrassen bestämde oss för att här vill vi bo.

Våra söner går nu på Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola i årskurs tre och fyra.

Jag är utbildad ljusdesigner och projektledare och har varit verksam i både privat och offentlig sektor. Min senaste anställning var som ljusdesigner/belysningsplanerare på en kommun i Stockholm med strategiskt ansvar kring belysning och ljussättning i kommunens offentliga rum. Utöver projektledning av nya belysningsprojekt och säkerställande av drift var ett av mina huvuduppdrag att projektleda framtagandet av ett nytt, kommunövergripande belysningsprogram. Jag arbetade också med trygghetsskapande arbete i kommunen, såsom trygghetsvandringar och förebyggande arbete.

Jag har nu precis tagit det stora steget att säga upp mig som anställd och starta ett eget bolag som konsult inom ljus, belysning och projektledning. På min fritid så spelar jag gärna padel, tränar och njuter av sol och bad.

Jag tycker det ska bli väldigt roligt att få vara med och bidra till skolans utveckling och framtid.

Ledamot - Malin Hansson

Mandatperiod – till höststämman 2024. Tillträdde posten som ledamot 2023-09-18.

Tillsammans med min familj har jag sedan 2017 tillbringat varje ledig stund i vårt spanska boende. Sommaren 2022 tog vi det bästa beslutet någonsin och flyttade till Spanien permanent, sedan dess går vår dotter på Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola och stormtrivs. 

Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat inom HR, allt från rekrytering, affärsutveckling, lönehantering, samt strategiskt HR-arbete med fokus på ledarskap och organisationsutveckling. Innan flytten till Spanien verkade jag som HR-direktör inom den offentliga sektorn i Sverige. Här i underbara Spanien arbetar jag som HR-Manager på ett väldigt spännande tillväxtbolag med kontor både i Stockholm och Fuengirola.

Jag brinner för organisationsfrågor och organisationsutveckling, främst kopplade till HR, ledarskap och verksamhetsutveckling. Detta tillsammans med min bakgrund, att arbeta nära skolverksamhet som HR- stöd ser jag som ett starkt bidrag till styrelsens fortsatta arbete.

Ledamot och Skolverkets representant - Fredrik Werdelin

Mandatperiod - till höststämman 2024. Tillträdde posten som ledamot 2023-09-18.

Jag har sedan barnsben spenderat somrarna i mina morföräldrars boenden i Spanien, först i Nerja och senare i Fuengirola. När jag i januari 2017 tog juristexamen från Lunds universitet så fick jag arbetserbjudande på en svensk-spansk advokatbyrå här i Fuengirola, och det visade sig snabbt att jag hamnat på precis rätt plats i världen. Med åren som gått så har jag bara trivts mer och mer, och i takt med att språkkunskaperna förbättrats också kunnat integrera mig mer i det spanska samhället.


I min yrkesroll som jurist arbetar jag i huvudsak med fastighetstransaktioner, arvsärenden, bolagsbildning samt skattefrågor. Sedan våren 2022 arbetar jag på den Marbella-baserade byrån Franke & de la Fuente, och från och med hösten 2023 driver jag ett kontor i centrala Fuengirola för byråns räkning. Mitt arbete kretsar, utöver den rena juridiken, även mycket kring förhandlingar samt knytandet av kontakter, något som jag trivs väldigt bra med som en i grunden social människa. Min förhoppning är att kunna bidra med mina juridiska kunskaper i min roll som styrelseledamot.

På fritiden tycker jag om att hålla mig aktiv eftersom mitt jobb i huvudsak är stillasittande, med allt från träning på gym och löprundor till bergsvandring och golfrundor. Jag älskar också att resa och besöka nya platser och upptäcka nya kulturer, så mina semesterdagar spenderas oftast på äventyr långt hemifrån. Men avkoppling är också viktigt, så jag njuter gärna av en god bok eller en dag på stranden.

Suppleant - Michael Försth

Mandatperiod - till höststämman november 2025. Tillträdde posten som suppleant 2024-04-04.

Mina barn går sedan hösten 2020 i Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola, nu i årskurs sex och första året på gymnasiet. De trivs mycket bra och jag vill gärna engagera mig mer i skolans och barnens framtid.

Jag är i grunden fysiker men har de senaste 20 åren arbetat inom statligt forskningsinstitut och universitet med brandteknisk forskning och affärsutveckling, men de senaste åren framför allt med förvaltning och verksamhetsutveckling inom statlig högskoleutbildning.

Jag har bland annat haft styrelseuppdrag som ordförande i en lokal SACO-förening och som kassör i en konstförening, men jag ser framför allt mitt yrkesliv som den skola där jag lärt mig det mesta inom ledarskap. Mitt mål är att vara en ”do’er” som jobbar för skolans bästa genom att effektivt navigera genom de utmaningar och randvillkor som utmärker verksamheten. Jag tror att jag har ett relativt gott helhetsperspektiv på saker och ting, samt en stor kreativitet för verksamhetsutvecklande aktiviteter som ska utföras inom givna budgetramar och regelverk.


Jag ser fram emot att bidra till en fortsatt spännande utveckling för Svenska Skolan.

Valberedning

Valberedningen väljs av föreningsmedlemmarna. De ansvarar för att det ska finnas valbara kandidater till alla förtroendeposter. 

E-mail till valberedningen: valberedning@skolan.es

Valberedning - Clas Kagerup

Mandatperiod - till höststämman november 2025. Tillträdde posten 2023-11-15.

För tre år sedan flyttade familjen till Torreblanca i Fuengirola. Vi har tidigare semestrat i Nerja sedan 2016 och fattat tycke för södra Spanien.


Vår äldsta dotter har gått tre år i gymnasiet på svenska skolan och tog studenten i år. Vår andra dotter går just nu i åttonde klass. Vi stormtrivs här och kommer bo kvar i många år framöver. Svenska skolan har varit en naturlig knutpunkt och vi har därigenom fått en ny stor bekantskapskrets och vänner lokalt. Vi spelar, padel, golfar, äter middagar, vandrar i bergen, fikar, åker på utflykter mm. 


Innan vi flyttade till Spanien bodde vi i Stockholm i 20 år. Vi har även hunnit med Linköping, Tranås, Malmö och Göteborg så att vika en flyttkartong är inga problem.


Själv har jag en bakgrund som säljare, säljchef och VD i både svenska och utländska företag inom teknikbranschen. Sedan 13 år arbetar jag med ledarutveckling och driver tillsammans med en partner ett konsultbolag i Stockholm. Där ansvarar jag för internutbildning av nya konsulter samt våra internationella affärer. Jag har även egna ledarutvecklingsuppdrag i ett 20-tal bolag där jag coachar främst personer i företagsledningen. De flesta möten sker digitalt och jag reser till Sverige några gånger per termin.


Då vi har haft och kommer att ha barn i svenska skolan flera år framåt känns det naturligt att 

på något sätt bidra till skolan. Det borde alla föräldrar passa på att göra någon gång under den tid barnen går i skolan.

                                         


Revisor

Föreningens revisor Bo Wennertorp, Global Accounting & Auditing S.L, kontrollerar bokföring och styrelsens arbete. Inför föreningens höststämma avger revisorn en revisorsrapport till föreningsmedlemmarna.