Gymnasiet
Lärande och relationer för livet 

Gymnasiet har cirka 120 elever fördelade på fem klasser. Av dessa är en del gästelever från olika skolor i Sverige som vanligtvis stannar ett år. Arbetslaget för gymnasiet består av 12 pedagoger alla med behörighet för undervisning på gymnasiet. 

Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola är godkänd av Skolverket undervisningen följer svensk läroplan, timplan och svenska kursplaner i möjligaste mån. För de elever som endast går på skolan ett eller ett par år, säkerställer det en smidig övergång mellan utlandsskolan och svenska skolan i Sverige.

Skolan är en av endast fem svenska utlandsskolor som har egen behörighet att bedriva undervisning och ge svenska betyg på gymnasienivå.

Alla skolans gymnasister väljer spanska som modernt språk under tre år, samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering (HUMHUM) i årskurs två. På skolans "HUMHUM-kurs" studerar eleverna spansk kultur, spanska traditioner samt det spanska samhället. I kursen ingår även ett reseprogram som erbjuder ett antal dagsturer till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser i Andalusien.

På skolans gymnasium erbjuds följande program och inriktningar:

Varje läsår erbjuder skolan mellan 60-80 platser på gymnasiet till gästelever från Sverige som får möjlighet att läsa ett år på Svenska Skolan Costa del Sol. Läs mer om detta här.

Studieintyg och studiestöd CSN

Skolan skickar varje år vid skolstart ett intyg på alla inskrivna gymnasieelever till CSN. Ansöker man om studiestöd behöver man  inte bifoga ett individuellt studieintyg eftersom CSN får den informationen från Svenska Skolan Costa del Sol. 

Avgifter

För mer information om skolavgifter, klicka här.