Skolans personal

Förskolan

Alexandra Thomassen 

Klasslärare: Förskolan

alexandra.thomassen@skolan.es

Rebecca Tengvall

Klasslärare: Förskolan

rebecca.tengvall@skolan.es 

Grundskolan

Yolanda Calderon Diaz 

Ämneslärare i spanska samt pedagog i förskolan

yolanda.calderon@skolan.es

Zenobia Gomez White

Mentor och klasslärare: Förskoleklass

zenobia.gomez@skolan.es

Mimmi Tinglöf

Mentor och klasslärare: Årskurs 1

Katarina Pournasiri

Mentor och klasslärare: Årskurs 2

katarina.pournasiri@skolan.es

Marie Cederberg

Mentor och klasslärare: Årskurs 3

marie.cederberg@skolan.es

Caroline Friman

Mentor och klasslärare: Årskurs 4

Ämneslärare: svenska, SO, NO, engelska på grundskolan samt religion på gymnasiet

caroline.friman@skolan.es

Linnea Lindell

Mentor och klasslärare: Årskurs

Ämneslärare: svenska, SO, NO, teknik

linnea.lindell@skolan.es 

Alba Ruiz Miñan 

Mentor och klasslärare: Årskurs 6

Arbetslagsledare i åk F-9

Ämneslärare: matematik, extra spanska åk F-3

alba.ruiz@skolan.es

Petra Germerud

Mentor och klasslärare: Årskurs 6

Ämneslärare: svenska, SO 

petra.germerud@skolan.es 

Marcus Pettersson

Mentor och klasslärare: Årskurs 7

Ämneslärare: matematik på grundskolan samt gymnasiet

marcus.pettersson@skolan.es 

Cajsa Plaza

Mentor och klasslärare: Årskurs 8

Ämneslärare: engelska grundskolan samt gymnasiet, extra spanska åk F-3

cajsa.plaza@skolan.es 

Fredrik Axelsson

Mentor: Årskurs 8

Ämneslärare: idrott åk 7-9, hemkunskap, idrottsspecialisering - padel på gymnasiet

fredrik.axelsson@skolan.es

Emma Zetréus

Mentor: Årskurs 9A

Ämneslärare: svenska, SO

emma.zetreus@skolan.es

Gabriel Gutierrez

Mentor: Årskurs 9B

Ämneslärare: matematik, kemi, fysik, biologi

gabriel.gutierrez@skolan.es

Joakim Sennerby 

Musik och aktivitetsansvarig

Ämneslärare: musik, ensemble på gymnasiet

joakim.sennerby@skolan.es

Milla Serrano Rubio

Ämneslärare: spanska, dansorientering - latinamerikansk dans på gymnasiet

milla.serrano@skolan.es

Kent Carlstedt

Ämneslärare: bild, slöjd

kent.carlstedt@skolan.es 

Måns Karlsson

Fritidspedagog och Rastverksamhet 

Ämneslärare: idrott åk 1-6

mans.karlsson@skolan.es

       Gymnasiet

Hanna Montero Johansson 

Mentor: Gy1 - (Na1, Ek1 och Sa1)

Ämneslärare: samhällskunskap, historia, spanska

hanna.montero@skolan.es

Tiina Krigström 

Mentor: Gy1 - (Na1, Ek1 och Sa1)

Ämneslärare: företagsekonomi, entreprenörskap, juridik

tiina.krigstrom@skolan.es

Susanne Wilbe

Mentor: Na2

Ämneslärare: biologi, kemi, naturkunskap

susanne.wilbe@skolan.es

Andreas Hållsten

Mentor: Gy Sa2

Ämneslärare: samhällskunskap, geografi, psykologi, kommunikation, ledarskap och organisation 


andreas.hallsten@skolan.es

Petter Eriksson Brantens

Mentor: Gy Sa2

Ämneslärare: svenska, historia

petter.eriksson@skolan.es

Ronny Karlsson 

Mentor: Gy Ek2

Ämneslärare: matematik

ronny.karlsson@skolan.es

Stefan Germerud

Mentor: Gy Ek2

Ämneslärare: idrott, idrottsspecialisering - padel på gymnasiet, spanska på grundskolan

stefan.germerud@skolan.es 

Birgitta Larsson 

Mentor: Gy 3

Arbetslagledare Gymnasiet

Ämneslärare: engelska, spansk kultur

birgitta.larsson@skolan.es

Paula Styrlin

Mentor: Gy 3

Pedagogisk samordnare

paula.styrlin@skolan.es

Elvira Herrador Quero

Directora Técnica

Ämnslärare: spanska

elvira.herrador@skolan.es

Kerstin Ärlemalm 

Ansvarig lärare för gymnasiearbetet 2023/2024

Ämneslärare: svenska som andraspråk, gymnasiearbete


kerstin.arlemalm@skolan.es

Cédric Cano 

IT-ansvarig

Ämneslärare: matematik, fysik

cedric.cano@skolan.es

Lena Cygnel 

Studie- och yrkesvägledare

Ämneslärare: spanska, sociologi

lena.cygnel@skolan.es

Silvia Fernandez Meilan

Ämneslärare: spanska i grundskolan samt gymnasiet

silvia.fernandez@skolan.es

Tobias Alexandersson

Ämneslärare: vuxenutbildning svenska,  kompletterande svenska


Testledare för Swedex och Tisus-ansvarig

tobias.alexandersson@skolan.es 

Administration och Elevhälsa

Paula Styrlin

Pedagogisk samordnare

paula.styrlin@skolan.es

Martina Rasmusson

Administratör

martina.rasmusson@skolan.es

Carmen Jimenez Rodriguez 

Administratör och skolvärdinna

carmen.jimenez@skolan.es

Lizette Nilsson 

Gästelevkoordinator

lizette.nilsson@skolan.es

Victoria Sundling 

Kurator

victoria.sundling@skolan.es


Cathrine Andrée

Sjuksköterska

cathrine.andree@skolan.es

Jeanette Jiménez 

Specialpedagog och speciallärare

jeanette.jimenez@skolan.es

Ingela Roos

Specialpedagog

ingela.roos@skola.es

Skolkök och Lokalvård 

Javier Valverde 

Kökschef

javier.valverde@skolan.es

Blanca Martinez Iglesias

Köksbiträde

blanca.martinez@skolan.es

Michel Rivera 

Vaktmästare/Lokalvårdare

michel.rivera@skolan.es

Francisco Calvellido Sampalo  

Lokalvårdare

francisco.calvellido@skolan.es

Maria Jose Ruiz Holgado

Lokalvårdare

maria-jose.ruiz@skolan.es

Skolledning

Skolledningen består av föreningschef och rektor. Det delade ansvaret mellan de två funktionerna kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Föreningschef - Per Hvid-Hansen

per.hvid-hansen@skolan.es

Som föreningschef är jag styrelsens verkställande tjänsteman och controller vilket innebär ansvar för skolans löpande verksamhet och förvaltning. Föreningschefen är tillsammans med rektorn ansvarig för skolans dagliga verksamhet och ska målmedvetet driva skolans vision och målbild framåt.

Jag är civilingenjör i botten (Industriell Ekonomi) och har stor del av mitt arbetsliv arbetat med marknadsföring och försäljning av telekomutrustning i Latinamerika och Spanien. Jag har även varit egenföretagare under många år.

Tidigare engagemang i Svenska Skolan Costa del Sol:

Rektor - Maria Eneqvist

maria.eneqvist@skolan.es

Jag ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet vid förskolan, grundskolan och gymnasiet. Rektor tillsammans med föreningschef ansvarar för skolans dagliga verksamhet och skall målmedvetet driva skolans vision och målbild framåt.

Jag tillsammans med min sambo och dotter kom till Spanien i början av oktober 2021 från Sverige och Nyköping för att bo och arbeta här. Två vuxna barn finns kvar i Sverige. Jag har arbetat inom skolvärlden hela mitt vuxna liv med undantag för en kortare utflykt till Migrationsverket. Har arbetat inom föräldrakooperativ, drivit egen friskola och arbetat i kommunal regi, jag har verkat i lärarrollen, biträdande rektorsrollen, rektor, vd, tf skolchef och förvaltningschef.  Är utbildad SO-lärare och montessoripedagog för högstadiet, har gått den statliga rektorsutbildningen, rektorslyftet och skolchefsutbildning.

Anställd sedan 2021