Kompletterande undervisning
i svenska

Syftet med kompletterande svenska
Kompletterande svenska är undervisning i svenska och om Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar 6-20 år, vilka studerar vid en lokal eller internationell skola utanför Sverige. Studierna sker på elevernas fritid.

Undervisningen i kompletterande svenska syftar till att eleverna bibehåller och utvecklar sina kunskaper i det svenska språket, vilket underlättar för dem att vistas i Sverige. Den ska stimulera elevernas intresse för att tala, läsa och skriva på svenska. Eleverna ges på så sätt förutsättningarna att stärka, inte bara sitt språk, utan också sin kulturella identitet och förståelse för omvärlden, samt att vidga sina kunskaper om kultur, natur och samhälle i Sverige.

För att en elev ska kunna delta i undervisningen på Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola ställer Skolverket följande krav på behörighet:

För att definiera begreppet “grundläggande kunskaper i svenska språket”, avses att eleven i undervisningen ska kunna tillgodogöra sig svenska läromedel i ämnet svenska.

Ytterligare villkor:

Här kan du läsa  Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Grupper

Grupp 1: tisdagar kl. 17:00-18.30 för barn mellan 7 och 9 år 

Grupp 2 och 3: onsdagar kl. 17.00-18.30 för barn mellan 10 och 12 år/13 och 15 år

Grupp 4: för ungdomar mellan 16 och 20 år. För närvarande finns det inte tillräckligt många anmälda till gruppen.
Ungdomar i åldrarna 16-20 år, förbereder eleverna för Tisus, vilket är ett behörighetsgivande test i det svenska språket. Om du har en utländsk gymnasieutbildning och saknar betyg i svenska, så är det Tisustestet du behöver göra om du har för avsikt att studera vid svenska högskolor och/eller universitet. Information om Tisus

All undervisning i kompletterande svenska äger rum i Svenska Skolans lokaler. 

Skicka din intresseanmälan till: kompletterandesvenska@skolan.es så återkommer skolan med mer information.

Avgifter

För mer information om skolavgifter, klicka här.