Kompletterande undervisning i svenska

Beskrivning

Den kompletterande undervisningen i svenska är undervisning i svenska och om Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar i utlandet. Studierna sker på elevernas fritid.

För att en elev ska kunna delta i den här undervisningen ställer Skolverket följande krav på behörighet:

  • minst en av elevens vårdnadshavare eller förälder är svensk medborgare och talar svenska dagligen med eleven

  • eleven har grundläggande kunskaper i svenska språket

  • eleven är läsåret 2022/2023 född mellan 2001 och 2015.

För att definiera begreppet “grundläggande kunskaper i svenska språket”, avses att eleven i undervisningen ska kunna tillgodogöra sig svenska läromedel i ämnet svenska.

Därtill finns ytterligare villkor:

  • undervisningen har minst fem elever och att ingen av dessa elever deltar i någon annan svenskundervisning som är finansierad av den svenska staten

  • undervisningen bedrivs i enlighet med en kursplan som är fastställd av Skolverket.

Här kan du läsa Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Undervisningen läsåret 2022/2023 startar i mitten av september, vecka 37.

Grupper

Grupp 1: måndagar kl. 16:30-18.00 för barn mellan 7 och 9 år (start 2022-09-12)

Grupp 2: tisdagar kl. 16.30-18.00 för barn mellan 10 och 12 år (start 2022-09-13)

Grupp 3: onsdagar kl. 16.30-18.00 för ungdomar mellan 13 och 15 år (start 2022-09-14)

Grupp 4: för ungdomar mellan 16 och 20 år. För närvarande finns det inte tillräckligt många anmälda till gruppen.
Ungdomar i åldrarna 16-20 år, förbereder eleverna för Tisus, vilket är ett behörighetsgivande test i det svenska språket. Om du har en utländsk gymnasieutbildning och saknar betyg i svenska, så är det Tisustestet du måste göra om du har för avsikt att studera vid svenska högskolor och/eller universitet.
Information om Tisus

All undervisning i Kompletterande svenska äger rum i Svenska Skolans lokaler alternativt online via Google Meet och Classroom.

Skicka din intresseanmälan till: info@skolan.es så återkommer skolan med mer information.

Finansiering av verksamheten

Svenska Skolan Costa del Sol är en privatskola i Spanien. Verksamheten finansieras via skolavgifter och statsbidrag. Statsbidragen betalas av svenska staten för de elever som efter Skolverkets bedömning är behöriga till statsbidrag.

Vårdnadshavarna faktureras skolavgifter för varje termin.

Se sidan Skolavgifter för mer information.