FAQ

Om Svenska Skolan Costa del Sol

Hur bedrivs Svenska Skolan?
Svenska Skolan Costa del Sol drivs som en spansk icke vinstdrivande föreningen och föreningens nedlemmar består av föräldrar till elever på skolan. 

Hur många elever och personal finns det på skolan?
Skolan har ca 320 elever fördelade på förskola, grundskola och gymnasium och ca 50 personal.

Vad kostar det att gå på Svenska Skolan?
Skolavgifterna publiceras på skolans hemsida, klicka här.

Mina barn går i grundskolan. Är de garanterade plats på skolan?
Inga elever är garanterade platser men skolan tillhandahåller dem i mån av plats.

Kan jag söka in på skolan för en kortare tid, veckovis eller månadsvis?
Nej, skolan erbjuder bara plats på helårsbasis. 

Hur stora är klasserna i skolan?
I regel är klasserna mellan 15-20 elever i förskolan, lågstadiet och mellanstadiet. På högstadiet uppgår elevantalet per klass till mellan 20-25 elever och på gymnasiet mellan 20-30 elever.

Varför ska jag välja Svenska Skolan Costa del Sol framför andra utlandsskolor?

Studier och läsårstider

Är all undervisning på svenska?
Ja, all undervisning är på svenska med ett undantag och det är om du läser spanska på den mest avancerade nivån då sker undervisningen helt utifrån ett spanskt perspektiv.

Hur söker jag till Svenska Skolan Costa del Sol?
Ansökan görs med formulär "ANSÖKNINGSFORMULÄR till studier vid Svenska Skolan Costa del Sol (Fuengirola)"

Skolan rekommenderar att du läser sidan Ansökan om skolplats på skolan innan du börjar fylla i formuläret.

Kan jag gå hela studietiden på Svenska Skolan?
Du kan studera från förskolan upp till och med gymnasiet på skolan. Du får svenska avgångsbetyg som du kan söka vidare på i det svenska skolsystemet efter avslutade studier på Svenska Skolan Costa del Sol.

Vilka gymnasieprogram finns?
Skolan erbjuder följande program:

Har Svenska Skolan samma läsårstider som svenska skolor i Sverige?
Skolan har inte samma läsårstider som svenska skolor. Av klimatmässiga skäl, och att augusti är den största semestermånaden i Spanien, börjar höstterminen senare än i Sverige. Skolan börjar i månadsskiftet augusti/september. 

Kan jag få både spanska och svenska betyg när jag går i Svenska Skolan Costa del Sol?
Ja, det är möjligt att få både svenska grundskole- och gymnasiebetyg samt spanska betyg för ESO och Bachillerato. För att få de spanska betygen krävs att du har nått till den avancerade gruppen i spanska som läser spanska och spansk samhällsorientering motsvarande den som undervisas i spanska skolor.

Går det att överföra skolpengen från den svenska hemkommun till Svenska Skolan Costa del Sol?
En del kommuner erbjuder att skolpengen överförs under det första skolåret om vårdnadshavarna är skatteskrivna i kommunen under det kalenderår då eleven börjar på skolan. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda skolpengen till utlandsskolorna. Vårdnadshavarna kontaktar själva kommunen om att överföra skolpengen. Om kommunen erbjuder skolpeng till utlandsskolan fakturerar skolan kommunen. Normalt sett täcker den interkommunala skolpengen Svenska Skolans avgifter. I de fall då skolpengen inte täcker skolavgiften fakturerar skolan vårdnadshavarna för mellanskillnaden.

Inskrivningsavgiften täcks inte av skolpengen. Denna avgift tas alltid ut av vårdnadshavarna vid ansökan om plats på skolan.

Följer Svenska Skolan den svenska eller spanska läroplanen?
Skolan följer svensk läroplan med tillägget att eleverna börjar läsa spanska tidigare än i Sverige. Som utlandsskola finns inga absoluta krav från svenska Skolverket på att vi ska kunna tillhandahålla allt som finns i den svenska läroplanen. 

Kan jag söka till gymnasium/universitet med betyg från Svenska Skolan Costa del Sol?
Ja. De betyg du får från Svenska Skolan Costa del Sol gäller precis som de från vilken svensk skola som helst i Sverige. Skolan rapporterar in betygen precis som alla andra svenska skolor.

Erbjuder ni kompletterande svenska?
Ja, skolan erbjuder kompletterande svenska för flera åldersnivåer, i mån av efterfrågan.

Finns det möjlighet att ansöka om statsbidrag?
Ja, det är möjligt att söka statsbidrag för de familjer som är utskrivna från Sverige och uppfyller något av de krav som Skolverket definierat för vårdnadshavare till barn på svenska utlandsskolor. Statsbidraget tillfaller alltid skolan och inte den sökande. Skolan erbjuder en rabatt på skolavgiften för de elever som av Skolverket blir berättigade till statsbidrag.

Gästelevprogrammet

Vad innebär det att studera på gästelevprogrammet?
Skolans gästelevprogram omfattar såväl undervisning som fritid. Väljer du att söka till skolans gästelevprogram kommer du att bo i en spansk värdfamilj, läsa spanska samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering (HUMHUM). På  "HUMHUM-kursen" lär du dig mer om spansk kultur, spanska traditioner samt det spanska samhället. I gästelevprogrammet ingår även skolans reseprogram som erbjuder ett antal dagsutflykter till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser.

Alla värdfamiljer bor på ca 2-30 minuters promenad från skolan. Vi har noga valt ut värdfamiljerna och relationen mellan dig och din värdfamilj kommer att följas upp kontinuerligt under din tid på skolan. Skolan har en person speciellt anställd för att se till att dialogen mellan dig och din värdfamilj fungerar.

Vad kostar det att läsa på gästelevprogrammet?
Se skolans prislista för gästelvprogrammet.

Hur många platser har Svenska Skolan på gästelevprogrammet?
Antalet platser kan variera från år till år beroende på hur många bofasta elever som finns på skolan. Normalt erbjuds mellan 60 och 80 gästelevsplatser.

Kan Svenska Skolan ordna boende till gästelever?
Ja, skolan ordnar boende i spansk värdfamilj för alla gästelever. Det är ett krav att eleven bor i en av skolan godkänd värdfamilj. 

Skollunch

Vilken skolmat serveras på Svenska Skolan?
Skolan serverar dagens rätt, dagens soppa, salladsbuffé, bröd och frukt varje dag och för de som valt vegetariskt alternativ serveras det. 

Kan jag välja bort skolmaten då mitt barn normalt inte vill äta på skolan?
Det är inte möjligt att välja bort att betala för skolmaten. Givetvis tvingar vi ingen att äta om de inte önskar. 

Får eleven äta egen mat på skolan som tagits med hemifrån eller köpts på stan?
För att säkra skolmiljön från allergiframkallande livsmedel har skolan valt att all mat som äts ska tillagas i skolköket. 

Finns det cafeteria på Svenska Skolan?
Det finns ingen cafeteria på skolan.

Serveras specialkost?
Skolan erbjuder elever att få specialkost av medicinska skäl. Dessa ska vara medicinskt dokumenterade. Skolan försöker tillfredsställa önskemål av etiska och religiösa skäl, men garanterar inte att alla önskemål kan tillgodoses.

Vaccination

Vaccinerar skolan barnen?

Skolan ger inte barnen vaccin, men för att följa vaccinationsprogrammet kan man göra det på vårdcentral alternativt privat klinik. Skolan rekommenderar att man går till sin vårdcentral och tar med sig barnets vaccinationskort. Man kan då få de vacciner som man behöver. I det spanska vaccinationsprogrammet finns det några vaccin som inte ingår i det svenska. Dessa är bland annat hepatit B och Meningit. När man skriver in sig i den spanska sjukvården på den vårdcentral man tillhör får man en husläkare som vuxen och barnläkare till barnen. Vid eventuella frågor angående vaccination kan skolsköterskan hjälpa till.

Ledighet

Är elever på Svenska Skolan lediga på svenska helgdagar?
Endast i de fall då de svenska och spanska helgdagarna sammanfaller.

Kan elever ansöka om ledighet när det inte är lov?
Ledighet kan beviljas av rektor efter rekommendation från mentor och lärare. Speciell blankett finns för detta ändamål. 

Övrigt

Finns det kompletterande svenska?
Ja, det finns kompletterande svenska för elever som går i spanska eller internationella skolor och som önskar uppnå akademisk svenska. Utbildningen vänder sig till elever som har svenska som ett levande språk i hemmet men som inte studerar vid en svensk skola. 

Finns det fritids före och/eller efter skolan?
Nej, skolan erbjuder inte detta.