Skolans verksamhet

Förskolan

På förskolan finns barn i åldrarna 3 till 5 år. Idag arbetar där en spansk- talande lärare och en svensktalande barnsköterska. Alla barnen får vänja sig vid att tala både svenska och spanska på förskolan.  Arbetet är baserat på svensk läroplan och svensk förskolepedagogik.

Läs mer om förskolan!

Grundskolan

Grundskolan sträcker sig från förskoleklassen upp till och med årskurs 9. Skolan följer svensk läroplan och har utökad timplan för att även ge plats åt spanskundervisning i alla årskurser och på alla nivåer. 

Alla våra lärare har svensk lärarbehörighet (spansk för lärare i spanska).

Läs mer om  grundskolan!

Gymnasiet

Vi är en av sex svenska utlandsskolor som kan erbjuda ett eget gymnasium. Här kan man studera Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Läs med om gymnasiet!

Gästelev- programmet

På gymnasiet tar skolan varje år emot 60-80 gymnasieelever från Sverige. Eleverna erbjuds att läsa ett av  sina gymnasieår på  skolan. Tillsammans med skolan i Sverige säkerställs att elevens programval fungerar över de tre gymnasieåren. 

Som gästelev bor du i spansk värdfamilj och studerar givetvis spanska på skolan.

Läs mer om gästelevprogrammet!

Kompletterande undervisning i svenska

På Svenska Skolan bedrivs även “hemspråksundervisning” i svenska för svenska barn och ungdomar som går i spanska eller internationella skolor här på kusten. Den kompletterande undervisningen i svenska är “una actividad extra escolar” som äger rum på eftermiddagar. 

Läs mer om kompletterande svenska!

Sommarkurs i spanska för vuxna

Inställt 2023

På sommaren ger vi intensivkurs i spanska, spansk kultur och samhälle. Kursen varar tio veckor och du har fyra undervisningstimmar om dagen alla vardagar under perioden. I kursen ingår utflykter i närområdet. Kursen sker i samarbete med Folkhögskolan Hvilan. 


Kvällskurser i spanska för vuxna

Vi erbjuder vuxenkurser i spanska på olika kunskapsnivåer under eftermiddagar och kvällar. Du har också möjlighet att välja med vilken intensitet du vill studera. Tack vare vårt samarbete med universitetet i Malaga kan du göra din DELE examen hos oss.

Läs mer om kvällskurserna i spanska!

Kvällskurser i svenska för vuxna

Vi erbjuder vuxenkurser i svenska på olika kunskapsnivåer under eftermiddagar och kvällar.

Vi är ett av Swedex certifierade testcentrum utanför Sverige. Swedex är ett internationellt certifikatstest i svenska som främmande språk. 

Läs mer om kvällskurserna i svenska!

Testcenter för DELE

DELE är ett internationellt certifikattest i spanska som främmande språk. I samarbete med universitetet i Málaga utför vi DELE för testnivåerna A1, A2, B1 och B2 på skolan.

Läs mer om DELE- certifiering!


Testcenter för Swedex

Swedex är ett internationellt certifikatstest i svenska som främmande språk. Vi utför Swedex testnivåer (A2, B1 och B2) på skolan. 

Läs mer om Swedex testcenter!

Torsdags- föreläsningar

Med jämna mellanrum bjuder vi på gästföreläsningar för alla som vill komma och lyssna. Du behöver alltså inte vara knuten till skolan för att komma, tvärt om är det trevligt om vi får besök utifrån.

Läs mer om skolans föreläsningar!

Svenskt kulturcentra på kusten

Varje år arrangerar vi Luciakör, julmarknad, mösspåtagning, utspring för studenter och mycket mer. Håll utkik efter våra evenemang där alla är välkomna att delta.