Skolans verksamhet

Förskolan

På förskolan finns barn i åldrarna 3 till 5 år. Idag arbetar där en spansk- talande lärare och en svensktalande barnsköterska. Alla barnen får vänja sig vid att tala både svenska och spanska på förskolan.  Arbetet är baserat på svensk läroplan och svensk förskolepedagogik.

Läs mer om förskolan!

Grundskolan

Grundskolan sträcker sig från förskoleklassen upp till och med årskurs 9. Skolan följer svensk läroplan och har utökad timplan för att även ge plats åt spanskundervisning i alla årskurser och på alla nivåer. 

Alla skolans lärare har svensk lärarbehörighet (spansk för lärare i spanska).

Läs mer om  grundskolan!

Gymnasiet

Vi är en av fem svenska utlandsskolor som kan erbjuda ett eget gymnasium. Här kan man studera Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap, Samhällsvetenskaps-programmet inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Läs med om gymnasiet!

Gästelev- programmet

På gymnasiet tar skolan varje år emot 60-80 gymnasieelever från Sverige. Eleverna erbjuds att läsa ett av  sina gymnasieår på  skolan. Tillsammans med skolan i Sverige säkerställs att elevens programval fungerar över de tre gymnasieåren. 

Som gästelev bor du i spansk värdfamilj och studerar givetvis spanska på skolan.

Läs mer om gästelevprogrammet!

Kompletterande undervisning i svenska

På Svenska Skolan bedrivs även “hemspråksundervisning” i svenska för svenska barn och ungdomar som går i spanska eller internationella skolor på Costa del Sol. 

Läs mer om kompletterande svenska!


Testcenter för Swedex

Swedex är ett internationellt certifikatstest i svenska som främmande språk. Vi utför Swedex testnivåer (A2, B1 och B2) på skolan. 

Läs mer om Swedex testcenter!