Gästelevprogrammet

Internationellt lärande och framtida möjligheter

Om Gästelevprogrammet

Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola tar varje år emot 60-80 gymnasieelever från Sverige. Här erbjuds eleverna att läsa ett av sina gymnasieår på skolan. För de allra flesta elever blir det ett oförglömligt år där de skapar vänner för livet, samtidigt som de får en fantastisk erfarenhet av att bo och leva i en ny kultur. Tillsammans med skolan i Sverige säkerställer vi att elevernas programval fungerar över de tre gymnasieåren.

Gästelevprogrammet omfattar såväl undervisning som fritid. Väljer du att söka till gästelevprogrammet bor du i en spansk värdfamilj, läsa spanska samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering (HUMHUM). På "HUMHUM-kursen" lär du dig mer om spansk kultur, spanska traditioner och det spanska samhället. I kursen ingår även ett reseprogram som erbjuder ett antal dagsturer till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser.

Under året du studerar på Svenska Skolan Costa del Sol bor du en i spansk värdfamilj i Fuengirola eller i dess direkta närhet. Alla värdfamiljer bor på ca 2-30 minuters promenad från skolan. Vi har noga valt ut värdfamiljerna och relationen mellan dig och din värdfamilj kommer att följas upp kontinuerligt under din studietid. Skolans gästelevkoordinator ser till att dialogen mellan dig och värdfamiljen fungerar på bästa sätt. Du har alla möjligheter att klara av studierna, trivas och ha kul under läsåret i Spanien med det stöd alla runt dig. 

Vi erbjuder för närvarande tre program på gymnasiet, Samhällsventenskapliga, Naturvetenskapliga och Ekonomiska programmen. Utifrån din individuella studieplan får du de kurser du behöver så långt det är schemamässigt möjligt.

Vill du veta mer läs gärna Gästelevhandboken 2023/2024.

Du som vill ansöka till Gästelevprogrammet klicka här.

Läs gärna mer om vårt gymnasium och våra program under fliken “Gymnasiet”.

Studieintyg och studiesCSN

Skolan skickar varje år vid skolstart ett intyg på alla inskrivna gymnasieelever till CSN. Ansöker man om studiestöd behöver man alltså inte bifoga ett individuellt studieintyg eftersom CSN får den informationen från Svenska Skolan Costa del Sol. 

Avgifter

För mer information om skolavgifter för gärstelevprogrammet klicka här.