Förskolan  

Lek och lär genom kreativitet och glädje

Förskolan tar emot barn i åldrarna tre till fem år och har cirka 20 elever i åldrarna tre till fem år och alla eleverna. Skolan erbjuder barnen en  pedagogik för ett livslångt lärande genom lek och kreativitet.

Förskolan arbetar pedagogiskt med olika teman i de olika aktiviteterna. Barnen tillsammans med pedagogerna är utomhus långa stunder varje dag och varje vecka anordnas mindre utflykter i närområdet till stranden och olika lekparker.

Arbetet på förskolan består av många praktiska moment såsom bakning, målning, rörelse eller pyssel. Moment som musik, språkträning (svenska och spanska) ingår också som en naturlig del i undervisningen. Genom lek lär sig barnen samtidigt som de får träna socialt samspel, turtagning, språk, fin- och grovmotorik.

Arbetet baseras på svensk läroplan och svensk förskolepedagogik med leken och nyfikenheten som grund. 

Avgifter

För mer information om skolavgifter, klicka här.