Förskolan  

Lek och lär genom kreativitet och glädje

Välkommen till förskolan på Svenska Skolan Costa del Sol!

Vi tar emot barn i åldrarna tre till fem år och har max 18 elever i gruppen. För att kunna tillgodose sig undervisningen i verksamheten är det ett krav att svenska är ett levande språk i hemmet. Ett krav är också att man är torr och blöjfri.

Vi arbetar efter svensk läroplan och svenska styrdokument men är granskade av Junta de Andalucia.

Vistelsetiden för barnen är 9:00-15:00 måndag till fredag.

Vi arbetar med språket i fokus och med olika teman och projekt som utgångspunkt. Vi använder oss mycket av närområdet och varje vecka besöker vi stranden eller olika lekparker. Vi gör också längre utflykter tillsammans med resten av lågstadiet.

Vi uppmärksammar både spanska och svenska traditioner och arbetar för att integrera barnen i det spanska samhället.

Vår vision är att skapa en förskola med gemenskap och trygghet för alla barn där leken har en central plats i undervisningen. Detta gör vi genom en meningsfull vistelsetid där vi ger barnen stöd i sin utveckling. Tillsammans vill vi skapa en trygg, lustfylld och kreativ miljö som leder till ett livslångt lärande och en positiv framtidstro.

 

Så här kan en dag på förskolan se ut:

9:00           Skolan börjar

                   Samling och fruktstund med olika teman och projekt

                   Utevistelse

  Temainriktat arbete/språkarbete

11:30         Lunch

                   Utevistelse

                   Temaarbete/arbete i grupper

14:30         Samling, fruktstund och högläsning

15:00         Slut för dagen


Avgifter

För mer information om skolavgifter, klicka här.