Behörig till statsbidrag

Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola finansieras via terminsavgifter som betalas av föräldrarna och statsbidrag som svenska staten betalar till skolan. 

I samband med anmälan av elev till Svenska Skolan, uppmanas målsman lämna uppgifter om sitt arbete eller ange orsaker till sin vistelse här för Skolverkets räkning. Dessa uppgifter ligger till grund för terminsavgiftens storlek för barnens skolgång. Behörighetsbedömningen genomförs av Skolverket. 

För ansökan om behörighet ska Skolverkets ansökningsblanketter användas. Ansökan består av ansökningsblankett samt olika bilagor, beroende på skäl till behov av utlandsundervisning. Blankett och information finns på Skolverkets hemsida.

Du kan söka in till skolan innan du vet om ditt barn kommer att vara behörig eller obehörig. Skolan ombesörjer att skicka in alla behörighetsansökningar som kommit oss tillhanda i början av läsåret. 

Skolverket gör en bedömning av alla elever som går på svenska utlandsskolor utifrån varför de studerar på utlandsskola. De elever som uppfyller Skolverkets krav för att bli statsbidragsberättigade kallas ofta "Behöriga elever" vilket  inte har något att göra med formella behörighetskrav för att gå på skolan, utan endast om de är behöriga till att generera ett statsbidrag till skolan.

Skolverket har ändrat sina rutiner för beslut om behöriga elever till utlandsskolorna. Beslut om behörighet av elever till utlandsskolorna kommer först att tillkännages i februari månad. De ändrade rutinerna har föranlett en ändring av skolavgifter och faktureringsrutiner för skolan. 

Från och med verksamhetsåret 2021/2022 kommer det endast att finnas en avgiftstabell för alla elever, motsvarande den nuvarande tabellen för obehöriga elever. 

För de elever som av Skolverket bedöms som behöriga elever, kommer skolan att kreditera en rabatt. Denna rabatt kommer att göras som en återbetalning till de elever där skolan fått in full betalning för verksamhetsåret. För de elever som har avbetalningsplan, kommer rabatten att dras från kvarstående avbetalning.

För de elever som inte går på skolan under hela verksamhetsåret kommer ingen rabatt att erbjudas.

De bosatta elever som går hela verksamhetsåret (höst- och vårtermin) och som av Skolverket blir bedömda som behöriga krediteras en rabatt vars storlek beslutas av stämman.

Rabatten för behöriga elever beslutas av stämman i samband med skolavgifter.