Gästelevavgifter 2024/2025

Inskrivningsavgift

Svenska Skolan Costa del Sol tar ut en inskrivningsavgift som betalas i anslutning till sökandet av plats på skolan. Avgiften är en engångsavgift på 500 €. Om eleven inte blir erbjuden plats på skolan, återbetalas avgiften så när som på 50 € som kvarhålls i administrativ avgift. Inskrivningsavgiften betalas inte tillbaka om eleven/vårdnadshavaren avböjer erbjuden plats, efter 31 mars. Inskrivningsavgiften utgör inte en del av skolavgiften. 

Skolavgifter

Svenska Skolan på Costa del Sol har följnade årliga skolavgifter för gästelevena:

Avgiften för gästelevers studier vid Svenska Skolan Costa del Sol finansieras ofta med den interkommunala skolpengen. Det är vårdnadshavaren som tar kontakt med sin hemkommunen och ansöka om att skolpengen får följer med eleven vid utlandsstudier. Om skolpengen som kommunens  erbjuder är lägre än skolavgiften,  faktureras vårdnadshavaren mellanskillnaden. Fakturering av mellanskillanden sker under mars och april månad.

Avgifter till Värdfamiljer

Som gästelev bor du i en spansk värdfamilj under din studietid hos oss. Avgifterna för kost och logi hos värdfamiljerna betalas direkt till dessa, och inte till skolan. Kontouppgifter för betalning till värdfamiljen kommer i samband med kontaktuppgifter om tilldelad värdfamilj.      

Kostnaden för boende i värdfamilj är 650 € per månad under tiden 1 september till 15 juni. Tidpunkter för betalningarna är:

Senast den 5 september       650 €  

Senast den 5 oktober            650 €

Senast den 5 november        650 €  

Senast den 5 december        650 € 

Senast den 5 januari             650 €

Senast den 5 februari           650 €

Senast den 5 mars               650 €

Senast den 5 april                650 €

Senast den 5 maj                 650 €

Senast den 5 juni                 400 €