Blanketter (Formularios)

Ansökan om skolplats

Skolans blanketter

 • Bekräftelse om samstämmighet: Blanketten fylls i av vårdnadshavarna och elev. Ifylld blankett inkluderas i ansökningsformuläret.

 • Ansökan om specialkost: Blanketten fylls i av vårdnadshavarna och elev. Ifylld blankett lämnas till mentor/ klassföreståndare.

 • Hälsoinformation: Blanketten fylls i av vårdnadshavarna och elev. Ifylld blankett lämnas till skolsköterskan vid skolstart.

 • Överlämningsinformation: Blanketten fylls i av överlämnande skola.

 • Ledighetsansökan : Fylls i av vårdnadshavare och lämnas till klassföreståndare/mentor minst 14 dagar innan önskad ledighet.

 • Avtal Gäststudenter och Svenska Skolan. Fylls i av vårdnadshavare till gäststudenter samt av gäststudenten. Skickas till gäststudentkoordinatorn.

 • Ansökan om övernattning. Fylls i av gäststudenter som önskar sova över hos någon annan än sin värdfamilj, samt myndig person där eleven önskar sova över. Lämnas till gäststudent- koordinatorn för godkännande.

 • Klagomålsblankett. Ge gärna dina synpunkter och förslag på förbättringar till skolan. Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte.

CSN-blanketter

Ansökan om studiehjälp för studier utomlands. För dig som läser på gymnasiet. Här är CSN-blanketten.

Skolverkets blanketter

Följande blanketter är Skolverkets egna blanketter för ansökan om behörighet till statsbidrag. För mer information sök på Skolverkets sida Statsbidrag för svensk utlandsskola.

Fyll i följande blankett:

Fyll även i den av nedanstående blanketter som överensstämmer bäst med ditt fall:

Inscripción clases de sueco

Formularios del colegio

 • Confirmación de conformidad: El tutor legal y el alumno rellenan el formulario y se entrega a la secretaria al comienzo del curso.

 • Información dietética: El tutor legal y el alumno rellenan el formulario y se entrega a la secretaria al comienzo del curso.

 • Datos de Salud: El tutor legal rellenan el formulario y se entrega a la enfermera.

 • Solicitud de ausencia: El tutor legal rellena el formulario y lo entrega al tutor del alumno 14 días previas a la fecha de ausencia programada

 • Solicitud Familia Anfitriona: Se rellena por el que esté interesado en ser familia anfitriona para un alumno de Suecia.