Urvalsgrunder

Urvalsgrunder för elever

 

De urvalsgrunder som Svenska Skolan Fuengirola har är:

 Allmänt:

Urvalsgrunderna används samtliga för en gemensam bedömning i urvalet.

Det är skolans huvudmannen, som beslutar om vilken eller vilka urvalsgrunder som ska gälla för skolan.

Skolan har rätt att göra förändringar i sina urvalsgrunder. 

Föräldrar och elever som söker sig till skolan ska veta om förutsättningarna innan de söker till skolan. Urvalsgrunderna ändras därför inte under en pågående ansöknings- och antagningsprocess.

Gästelever är ej medlemmar i föreningen och grundregeln är att man är gästelev under ett år.