Urvalsgrunder

Urvalsgrunder för elever

De urvalsgrunder som Svenska Skolan i Fuengirola har är:

  • Anmälningsdatum
  • Föreningsmedlemmarnas barn
  • Berättigade till statsbidrag
  • Syskonförtur
  • Geografisk närhet
  • Förtur för de elever som går i skolans tillhörande förskoleklass
  • Verksamhetsmässiga samband
  • Svenska skall vara ett levande språk i hemmet
  • Pedagogiskt samband

Allmänt:

Urvalsgrunderna används samtliga för en gemensam bedömning i urvalet.

Det är skolans huvudmannen, som beslutar om vilken eller vilka urvalsgrunder som ska gälla för skolan.

Skolan har rätt att göra förändringar i sina urvalsgrunder.

Föräldrar och elever som söker sig till skolan ska veta om förutsättningarna innan de söker till skolan. Urvalsgrunderna ändras därför inte under en pågående ansöknings- och antagningsprocess.

Gästelever är ej medlemmar i föreningen och grundregeln är att man är gästelev under ett år.