Nyheter

FAQ-sida

Nu har skolan publicerat en sida med de vanligaste frågorna och svar på dessa. Vi hoppas att det ska hjälpa er att hitta rätt information på hemsidan. Se sidan FAQ.

Ledig tjänst

Svenska Skolan Costa del Sol söker behörig SO-lärare på grundskolan med start till höstterminen 2022.

Kompletterande svenska

Visste du att Svenska Skolan har kompletterande svenska? För att en elev ska få delta måste minst en vårdnadshavare vara svenska medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemma. Mer information finns på den här sidan.

Kvällskurser i spanska
hösten 2022

Snart kan du anmäla dig till höstens kvällskurser i spanska för vuxna

Skolan erbjuder vuxenkurser i spanska på olika kunskapsnivåer under eftermiddagar och kvällar. Genom vårt samarbete med universitetet i Málaga kan du få en internationellt gångbar examen i enlighet med kunskapsmålen för GERS, “Gemensam Europeisk Referensram för Språk” framtagna av Europarådet. GERS är i Spanien mer känt som DELE.

Snabbguide hur man ska agera vid misstanke om COVID-smitta

Här hittar du en snabbguide som skolans skolsköterska tagit fram, för hur man ska agera om man har symptom som kan tyda på COVID eller om man varit i nära kontakt med någon som visat postivt COVID-resultat.

Läs snabbguiden här.

Nu kan du prenumerera på information från Svenska Skolan Costa del Sol

Är du intresserad av att hålla dig uppdaterad om nyheter från Svenska Skolan Costa del Sol direkt till din mail klicka här för att fylla i dina kontaktuppgifter. Skolan skickar ut ca 6 nyhetsbrev per år.