Nyheter

Riktade insatser för skolans digitalisering


Svenska Skolan Costa del Sol har efter ansökan blivit utvald att delta i Skolverkets riktade insatser för skolans digitalisering. I projektet kommer skolan att få kunskapsstöd från Skolverket i arbetet med att utveckla följande områden inom digitalisering: 

Inom kort kommer en enkät att skickas ut till personal och elever för att kartlägga nuläget på skolan vad gäller digitalisering.

Kvällskurser i spanska
2023

Kvällskurser i spanska för vuxna

Skolan erbjuder vuxenkurser i spanska på olika kunskapsnivåer under eftermiddagar och kvällar. I våra kurser riktar vi in oss på kursmålen för GERS, det vill säga A1, A2, B1 och B2. På spanska är GERS mer känt som DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).

Examenstillfällen DELE

Examenstillfällen för DELE hösten 2023 på Svenska Skolan Costa del Sol är följande:

Examenstillfälle november:
2023-10-11: Sista anmälningsdatum
2023-11-17: Examen Escolar A1 och A2/B1
2023-11-18: Examen General A1, A2, B1, B2, C1 och C2

Läs mer om DELE här!

Kompletterande svenska

Visste du att Svenska Skolan har kompletterande svenska? För att en elev ska få delta måste minst en vårdnadshavare vara svenska medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemma. Mer information finns på den här sidan.

Nu kan du prenumerera på information från Svenska Skolan Costa del Sol

Är du intresserad av att hålla dig uppdaterad om nyheter från Svenska Skolan Costa del Sol direkt till din mail klicka här för att fylla i dina kontaktuppgifter. Skolan skickar ut ca 6 nyhetsbrev per år.