DELE
Diploma de Español como Lengua Extranjera

Svenska Skolan Costa del Sol är det enda utbildningscentrum i Fuengirola som är godkänt av Instituto Cervantes för att genomföra examination i spanska för de som önskar certifiera sina spanska kunskaper med ett DELE-diplom.

Instituto Cervantes är en offentlig institution som grundades 1991 av spanska staten för att sprida kunskap om den spanskspråkiga världens kultur och språk. 

Cervantes Institutets huvudsakliga uppgifter är att:

I dag har Instituto Cervantes fler än 60 institut på fyra kontinenter och omkring 120 000 elever årligen, därmed är det den största organisationen i världen för spanskundervisning och information om spansk och latinamerikansk kultur. Institutet har fått sitt namn efter författaren Miguel de Cervantes (1547-1616). Högkvarteren finns i Madrid och Alcalá de Henares (Cervantes födelseplats).

Diplomen i spanska DELE är de officiella språkcertifikaten, framtagna av spanska staten. Diplomet är internationellt gångbart och intygar en bestämd kunskaps-och kompetensnivå i spanska.

Diplomen är internationellt erkända bland företag, handelskamrar samt kommunala och privatskolor. Diplomen har obegränsad giltighet. Diplomen har utarbetats med utgångspunkt från EU:s direktiv om språk för underlättande av geografisk rörlighet för studier och arbete.

Diplomet finns på sex nivåer, enligt Europarådets nivåskala:

Svenska Skolan Costa del Sol grundades 1969 och har bedrivit undervisning i svenska och spanska i Fuengirola i mer än 50 år. Skolan är det enda utbildningscenter i Fuengirola som är certifierade av Instituto Cervantes för att utföra DELE-examinationer.  Skolan erbjuder DELE-examination till egna elever såväl som till externa deltagare som önskar certifiera sina kunskaper i spanska.

Planerade examinationstillfällen för DELE på Svenska Skolan Costa del Sol:

Finns f.n. inga inplanerade.

För registrering till DELE-proven hänvisar vi till Instituto Cervantes hemsida. Välj "Colegio Sueco Costa del Sol" om du önskar göra provet hos oss. 

För skolans egna elever kontakta Elvira Herrador Quero eller Martina Rasmusson för hjälp med inskrivning.