DELE
Diploma de Español como Lengua Extranjera

Svenska Skolan Costa del Sol är det enda utbildningscentrum i Fuengirola som är godkänt av Instituto Cervantes för att genomföra examination i spanska för deltagare som önskar certifiera sina spanskakunskaper med ett DELE diplom.

Instituto Cervantes är en offentlig institution som grundades 1991 av spanska staten för att sprida kunskap om den spanskspråkiga världens kultur och språk.

Cervantes Institutets huvudsakliga uppgifter är att:

 • Anordna kurser i spanska

 • Anordna kurser för lärare i spanska

 • Organisera prov för diplom i spanska som främmande språk (DELE), samt certifikat och diplom till deltagare i våra kurser

 • Stödja hispanister i deras verksamhet

 • Uppmuntra kulturella aktiviteter i samarbete med andra organisationer

I dag har Instituto Cervantes fler än 60 institut på fyra kontinenter och omkring 120 000 elever årligen, därmed är det den största organisationen i världen för spanskundervisning och information om spansk och latinamerikansk kultur. Institutet har fått sitt namn efter författaren Miguel de Cervantes (1547-1616). Högkvarteren finns i Madrid och Alcalá de Henares (Cervantes födelseplats).

Diplomen i spanska DELE är de officiella språkcertifikaten, framtagna av spanska staten. Diplomet är internationellt gångbart och intygar en bestämd kunskaps-och kompetensnivå i spanska.

Diplomen är internationellt erkända bland företag, handelskamrar samt kommunala och privatskolor. Diplomen har obegränsad giltighet. Diplomen har utarbetats med utgångspunkt från EU:s direktiv om språk för underlättande av geografisk rörlighet för studier och arbete.

Diplomet finns på sex nivåer, enligt Europarådets nivåskala:

 1. DELE A1: Intygar att kandidaten har tillräckliga språkkunskaper för att förstå och använda välkända konkreta fraser för att uttrycka grundläggande behov.

 2. DELE A2: Intygar att kandidaten har tillräckliga språkkunskaper för att förstå och använda ofta förekommande fraser som rör allmänna områden (information om sig själv och sin familj, att handla, beskriva intressanta platser, berätta om sitt yrke, etc.).

 3. DELE B1: Intygar att kandidaten har tillräckliga språkkunskaper för att förstå vardagliga situationer samt kunna uttrycka önskningar och behov.

 4. DELE B2: Intygar att kandidaten har tillräcklig språkkompetens för att behärska språket i vardagliga situationer, utan krav på språkkunskaper inom specialområden.

 5. DELE C1: Intygar tillräckliga språkkunskaper för att uttrycka sig med klarhet och utan att behöva begränsa det man vill säga. Kandidaten har ett stort ordförråd som också innehåller idiomatiska och vardagliga uttryck.

 6. DELE C2: Intygar att kandidaten har tillräcklig språkkompetens för att behärska språket i mer avancerade språksituationer samt har kännedom om olika kulturella mönster.

Svenska Skolan Costa del Sol grundades 1969 och har bedrivit undervining i svenska och spanska i Fuengirola i mer än 50 år. Skolan är det enda utbildningscentrum i Fuengirola som är certifierade av Instituto Cervantes för att utföra DELE-examinationer. Skolan erbjuder DELE- examination till egna elever såväl som till externa deltagare som önskar certifiera sina kunskaper i spanska.

Planerade examinationstillfällen för DELE på Svenska Skolan Costa del Sol:

 • 2022-11-18: Escolares: A1 y A2/B1

 • 2022-11-19: Generales: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Sista anmälningsdatum för båda tillfällen är 2022-10-05.