Ansökan

Bra att veta innan du ansöker om plats på
Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola


Läs gärna om ansökan innan du börjar, så att du har all information tillgänglig när du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Bra att läsa innan du söker plats på Svenska Skolan Costa del Sol 

Svenska utlandsskolor finansieras till stor del genom skolavgifter som faktureras vårdnadshavarna. Avgifterna beslutas av föreningens medlemar under vårstämman. Prislistan för verksamhetsåret 2024/2025 är inte beslutad än. Som riktvärde för att beräkna kostnaderna finns prislistan för innevarande verksamhetsår.

Avgifter och behörighet till statsbidrag

Skolavgifter 2024/2025

Gästelevavgift 2024/2025.

Vissa elever är behöriga till statsbidrag från svenska staten. Dessa elever får en rabatt på skolavgiften. För mer information om statsbidrag Behörighet till statsbidrag

Ansökningsformulär och blanketter förskolan, grundskolan och gymnasiet


Skolans Interna Regelverk (ROF) på svenska 

Reglamento de organización y funcionamiento (ROF) en español

Ansökningsformulär till kompletterande utbildning i svenska

Ansökningsformulär till enskilda kurser vid Svenska Skolan Costa del Sol Fuengirola. För elever som vill läsa kompletterande utbildning i svenska.