Ansökan om skolplats
eller enskild kurs

Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola erbjuder

För att anmäla sig till någon av utbildningarna fyll i det elektroniska ansökningsformuläret nedan samt bifoga de efterfrågade dokumenten. 

En komplett ansökan fungerar även som köplats till den sökta utbildningen i de fall vi har fullt och inte kan erbjuda en plats direkt.

När du skickat ansökan kommer du att få en automatiskt genererad e-post med frågeformuläret och de svar du givit. Via denna e-post har du möjlighet att i efterhand gå in och redigera dina svar ifall ansökan blev fel eller inkomplett. Du ansvarar själv för att ansökan är komplett. 

Dokument när du ansöker

När du gör ansökan kommer vi att begära in ett antal dokument. Dessa ska läggas in som bilaga i din elektroniska ansökan i pdf-format. Därför rekommenderar vi dig att börja med att säkerställa att du har all dokumentation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret:

Dessa dokument kommer du att behöva tillgängliga som pdf-filer:

Var vänlig och namnge filen enligt modellen förnamn-efternamn-dokumenttyp.pdf. 

Exempel: 

Till ansökan för Paco Svensson namnger du filerna: paco-svensson-pass.pdf, paco-svensson-personbevis.pdf, paco-svensson-vårdnadshavare.pdf osv.

Kompletterande dokument

Betyg som utfärdas efter ansökningsperiodens slut skickas separat till betyg@skolan.es.

Ansökningsformulär 

Ansökningsformulär, klicka här.

Formuläret består av följande delar:

Inskrivningsavgift för dig som söker till förskolan, grundskolan och gymnasiet

Om du söker till förskolan, grundskolan eller gymnasiet så måste du betala en inskrivningsavgift i samband med ansökan. Eftersom vi begär in kopia på inbetalningen av inskrivningsavgiften som en av bilagorna till ansökan, kan det vara bra att först betala inskrivningsavgiften och sedan fylla i ansökan.

Du som söker till Kompletterande svenska behöver inte betala inskrivningsavgiften.

Hur betalas inskrivningsavgiften?

Inskrivningsavgiften är en engångsavgift per familj. Är du vårdnadshavare för flera blivande elever ska du bara betala in avgiften en gång, fast bifoga kvittot till varje ansökan. Inskrivningsavgiften är på 1.000 € per familj. För gästelever på gymnasiet är avgiften 500€.

Inskrivningsavgiften betalas in på skolans konto:

Kontohavare: Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Bank: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

IBAN: ES8601280796190100502722

SWIFT: BKBKESMM

Ange elevens namn på inbetalningen så att det går att identifiera inbetalningen.

Eventuell återbetalning av inskrivningsavgiften

Inskrivningsavgiften betalas tillbaka endast i de fall då eleven inte blir erbjuden plats på skolan. Inbetald inskrivningsavgift minus 50 € dvs 950 € betalas tillbaka (50 € behåller skolan i administrativ avgift).

För gästelever som blir erbjudna plats på skolan erbjuds återbetalningen av inskrivningsavgiften ifall eleven/vårdnadshavaren avböjer erbjuden plats före den 31 mars. Inbetald inskrivningsavgift minus 50 € som skolan behåller i administrativ avgift.

Speciellt för dig som söker till gymnasiet

Gymnasiet har idag cirka 130 elever fördelade på tre olika program. Du som söker till vårt gymnasium måste välja om du söker som bosatt elev eller gästelev. 

Bosatt elev

Bosatt elev är du om du kommer att bo här på Costa del Sol tillsammans med dina vårdnadshavare. Till dig behöver skolan inte organisera boende i spansk värdfamilj, ej heller säkerställa att du har uppehållstillstånd och är registrerad på Seguridad Social (försäkringskassan), då detta är vårdnadshavarens ansvar. 

Vårdnadshavarna kommer att registreras som medlemmar i skolföreningen och faktureras för terminsavgifter i enlighet med de avgifter som beslutas vid ordinarie Vårstämma (maj månad) för befintliga medlemmar.  

Gästelev

Gästelev är du om du kommer själv till Fuengirola för att gå i Svenska Skolan Costa del Sol under ett läsår (i regel andra eller tredje året på gymnasiet) och sedan flytta tillbaka till din nuvarande skola. Du är troligtvis här utan dina vårdnadshavare. Till dig organiserar vi boende i spansk värdfamilj och vi ser även till att du blir registrerad som bosatt i Spanien med spanskt personnummer och att du blir registrerad på Seguridad Social så du har rätt till den allmänna sjukvården om något skulle hända under din vistelse i Spanien. För att du ska trivas hos oss har vi en gästelev-koordinator som fungerar som kontaktperson för dig, din familj i Sverige och din värdfamilj i Spanien. 

För mer information klicka här.

Avgifter gästelever

Gästeleverna faktureras enligt den svenska riksprislistan för de olika gymnasieprogrammen. I regel betalar hemkommunen hela eller delar av detta belopp via den interkommunala skolpengen. Du måste själv ta kontakt med din hemkommun och informera dig om vilka regler som gäller i din kommun (kommunerna behöver inte lämna ut skolpengen till de svenska utlandsskolorna). Den delen av avgiften som inte kommunen finansierar, kommer skolan att fakturera direkt till vårdnadshavarna.

För mer information om skolavgifter för gärstelevprogrammet, klicka här.

Programval på Gymnasiet

Ekonomiprogrammet

Oavsett vilket yrke du kommer att ägna dig åt i framtiden är det troligt att du kommer att få ta ekonomiskt ansvar. Företagen decentraliseras och det innebär att många utför arbetsuppgifter som du lär dig när du läser företagsekonomi.

I företagsekonomi utvecklar vi förmågan att påverka beslut som är viktiga för företag, för samhället och för dig själv. På ekonomiprogrammet kommer du att utveckla de kunskaper i entreprenörskap som krävs för att starta och driva ett eget företag. Du kommer att utveckla din egen förmåga att ta initiativ och ansvar.

I kurserna strävar vi efter att variera arbetssätten, något som gör lektionerna roligare!

Naturvetenskapsprogrammet

Om du gillar utmaningar och variation kommer du att trivas på det naturvetenskapliga programmet. Här studerar Du matematik och de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi. Du får lära dig att beskriva världen på ett naturvetenskapligt sätt, experimentera, lösa problem och förhoppningsvis uppleva världen på ett nytt sätt.

På skolan finns relativt små undervisningsgrupper, engagerade lärare och intresserade elever vilket möjliggör effektiva och lärorika studier.

På Naturvetenskapsprogrammet läser man inriktningen Naturvetenskap. Detta innebär att alla elever på NA läser Fysik 2, Kemi 2 och Biologi 2 och matematik 4.

Under individuellt val kan man bland annat välja Ma 5.

Samhällsprogrammet

Valet och utbudet av kurser är stort för att vara en så pass liten skola, men tyngdpunkten ligger naturligtvis inom det samhällsvetenskapliga området. Så långt det går ges möjlighet för eleven att själv utforma sin utbildning genom att kombinera de kurser som erbjuds. På så vis kan eleven skräddarsy sin egen utbildning. För att se exakt vad vi erbjuder kan du gå in på länken för respektive program.

På det samhällsvetenskapliga programmet lär du dig analysera samhället historiskt, ekonomiskt och socialt. Dessutom lär du dig granska informationen på ett kritiskt sätt innan den blir kunskap. Källkritik genomsyrar utbildningen och lär dig att sovra.

Skolan erbjuder två inriktningar på programmet, den samhällsvetenskapliga inriktningen samt beteendevetenskaplig inriktning.

Kontakta SYV på din skola i Sverige

Om du söker till gymnasiet på Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola rekommenderar vi dig att boka ett möte med din nuvarande skolas studie- och yrkesvägledare för att jämföra din individuella studieplan (för sökande till åk 2 och 3). Under studietid på Svenska Skolan Costa del Sol är det dessa poängplaner som gäller.

Utifrån det kursutbud som erbjuds kommer skolan efter antagningsbeskedet meddela dig vilka kurser skolan erbjuder.

Kurser kan komma att ställas in om det inte är tillräckligt många elever som läser kursen. Berörda elever att får då plats på någon annan kurs.

För aktuellt program och studieplan se Svenska Skolans hemsida.

Beslutsprocess och antagning för förskola, grundskola, och gymnasium

Det går att löpande ansöka om plats på skolan som behandlar ansökningarna och kölistan löpande allt eftersom ansökningarna kommer in.

Antagningsprocessen för höstterminen börjar i mars.

Antagningsprocessen för vårterminen börjar i november.

Vid platsbrist sparas automatiskt ansökningar för de som inte erbjuds plats, till nästa antagningstillfälle. Önskar man lämna kön måste detta meddelas till info@skolan.es för att få tillbaka inskrivningsavgiften (exkl 50 € i administrationsavgift).

Definitiva datum för att tacka ja/nej till erbjuden studieplats står i antagningsbeskeden.

Har du frågor gällande din ansökan är du välkommen att kontakta Martina Rasmusson på info@skolan.es.

Har du frågor om studie- och programplaner maila paula.styrlin@skolan.es.