COVID-information

Snabbguide hur man ska agera vid misstanke om COVID-smitta

Här hittar du en snabbguide som skolans skolsköterska tagit fram, för hur man ska agera om man har symptom som kan tyda på COVID eller om man varit i nära kontakt med någon som visat postitv till COVID.

Läs snabbguiden här.

Symtom på COVID-19

Flera vårdnadshavare och elever frågar oss om symptomen för COVID-19. Nedan följer information från Folkhälsomyndighetens hemsida:

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma. Man kan inte baserat på bara symtomen avgöra om det är COVID-19 eller annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

Bland de symtom som rapporterats är framförallt:

  • hosta

  • feber

  • andningsbesvär

  • snuva

  • nästäppa

  • halsont

  • huvudvärk

  • illamående

  • muskel- och ledvärk

En person som insjuknar i COVID-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

Vad ska jag som vårdnadshavare göra om mitt barn blir sjukt?🤢

Om ditt barn har något av dessa symtom (hosta, ont i halsen, diarré, huvudvärk, andningssvårigheter, snuva, förlust av lukt och smaksinne, feber över 37,5 grader) ska barnet INTE komma till skolan.

Barnet bör vara hemma tills man vet att det inte är ett fall av COVID 19.

Vårdnadshavare ska kontakta sin vårdcentral eller salud responde 955 545060 där läkare får ställa diagnos och avgöra vilka åtgärder som ska vidtas.

Det är av stor vikt att man även kontaktar elevens mentor.

Om det visar sig att en elev får ett positivt COVID-test skall vårdnadshavare kontakta skolan omedelbart.

Vårdnadshavare ska även informera skolan om det finns ett fall av COVID-19 i barnets/elevens familj.

De barn/elever som har en sjukdom som gör dem extra sårbara för COVID-19 (hjärtsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom ...) kan gå i skolan, om deras tillstånd tillåter och är under kontroll.

Det är vårdnadshavarens skyldighet att ta kontakt med hälsovården ifall eleven har symptom som kan tyda på COVID-19, och för att få råd och anvisningar om när eleven kan återvända till skolan. Consejería de Educación y Deporte kräver att alla elever som haft symptom skall ha ett läkarutlåtande innan de återvänder till skolan.

2020-08-26 Beredskapsplan mot COVID-19

Här kan du läsa hela skolans beredskapsplan mot COVID-19 inför skolstarten HT2020. Planen kommer under året att anpassas utifrån myndighetsdirektiv och vår egen erfarenhet från nya rutiner.