Svenska Skolan Costa del Sol

"Lust att lära - möjlighet att lyckas"

Välkommen till Svenska Skolan Costa del Sol (Fuengirola), en skola med elever från förskolan till gymnasiets avgångsklass och vuxenutbildning!

Svenska Skolan Costa del Sol

Svenska Skolan Costa del Sol
är den största svenska utlandsskolan med 304 elever läsåret 2021/2022. Det högsta elevantalet någonsin sedan skolan startade 1969 i Fuengirola.

Skolan följer svensk skolplan och är godkända av såväl svenska Skolverket som Junta de Andalucia. Skolan drivs som en ideell förening utan vinstsyfte. Alla avgifter går oavkortat till driften av skolan.

Läs mer om skolans verksamhet!

Nyhetsbrev från Svenska Skolan Costa del Sol direkt i din mail

Du som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om Svenska Skolan Costa del Sol direkt i din mail klicka här för att fylla i dina kontaktuppgifter. Skolan skickar ut Nyhetsbrev ca sex gånger per år.

Gästelev i solen

Sök till skolans gästelevprogram!

Varje år tar skolan emot 60-80 elever från olika skolor i Sverige som får möjligheten att uppleva ett år i Spanien, uppleva spansk vardags- och finkultur samtidigt som de följer sin studieplan från Sverige.

Stränder med sol och bad finns inom promenadavstånd, och det är inte långt till berg med möjligheter för friluftsliv och skidåkning.

Läs mer om hur du studerar ett år på gymnasiet som gästelev.

Lär dig spanska

Svenska Skolan Costa del Sol erbjuder kurser i spanska för vuxna. Det finns eftermiddags- och kvällskurser i spanska under läsåret och intensivkurser på sommaren. De senare görs i samarbete med Folkhögskolan Hvilan. Dessa kurserna ger även en inblick i spansk kultur och samhälle.

För mer information se kvällskurser i spanska och sommarkurser i spanska eller kontakta skolan på info@skolan.es. I kurserna kombineras traditionell språkundervisning med praktiska moment där du som kursdeltagare får möjlighet att använda dina nya spanska kunskaper på riktigt.

Torsdags-föreläsningar

Med jämna mellanrum bjuder vi på gästföreläsningar för alla som vill komma och lyssna. Du behöver alltså inte vara knuten till skolan för att komma, tvärt om är det trevligt om vi får besök utifrån.

Många av föreläsningarna är gratis då föreläsaren har erbjudit att hålla föredraget utan arvode. I de fall vi tar inträde så anges det i programmet.

Skolföreningens styrelse, ledning och valberedning

Styrelse:

 • Ordförande - Nina Melander Centerblad

 • Kassör - Carl-Fredrik Morander

 • Sekreterare - Rose-Marie Wiberg

 • Skolverkets ledamot - Sara Laine

 • Suppleant - Arne Skog

 • Suppleant - Karla Aceituno

 • Suppleant - Jonas Nordgren

Ledning:

 • Föreningschef - Per Hvid-Hansen

 • Rektor - Maria Eneqvist

 • Directora Tecníca - Elvira Herrador Quero

Valberedning:

 • Frida Korneliusson

 • Ann-Sofie Johnsson

Läs mer här!

Våra samarbetspartners

Vi är examenscentrum för DELE diplom

Svenska Skolan Costa del Sol är det enda utbildningscentrum i Fuengirola som är godkänt av Instituto Cervantes för att genomföra examination i spanska för deltagare som önskar certifiera sina spanskakunskaper med ett DELE diplom.

Läs mer om DELE diplomen här!

Folkhögskolan Hvilan vår samarbetspartner

Svenska Skolan Costa del Sol samarbetar med Folkhögskolan Hvilan för intensivkurser i spanska på sommaren. Utöver traditionell undervisning i spanska innehåller kursen även Kultur och Samhälle.

Kursen är fulltid under 10 veckor i Fuengirola. Om du är skriven i Sverige kan du få CSN-bidrag under studietiden.

Läs mer om sommarkurser här!

SUF

Svenska Skolan Costa del Sol är medlem i Svensk Utlandsundervisnings Förening

Svenska Skolan Costa del Sol är medlem i Svensk Utlandsundevisnings Förening, en intresseförening för svenska utlandsskolor.

SUF arbetar med stöd för sina medlemmar, för att skapa och utveckla goda kontakter med departement och myndigheter med ansvar för svensk utlands- undervisning, för att påverka staten att anpassa regelsystemet för utlandsundervisning till dagens och framtidens krav.

Läs mer om SUF här!

Universidad de Málaga vår samarbetspartner

Svenska Skolan Costa del Sol samarbetar med universitetet i Málaga för spanskaundervisning.