Svenska Skolan Costa del Sol

"Lust att lära - möjlighet att lyckas"

Välkommen till Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola, 
skolan med elever från förskola till gymnasium.

Svenska Skolan Costa del Sol är den största svenska utlandsskolan med ca 320 elever läsåret 2023/2024. Det högsta elevantalet någonsin sedan starten 1969. 

Svenska Skolan - intro - Välkommen till Fuengirola.mp4

Upptäck
Svenska Skolan
Costa del Sol!


Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola har 55 års erfarenhet som svensk utlandsskola i Spanien. 

Skolan erbjuder allt från de tidiga stegen i förskolan, från 3 års ålder, till gymnasiet. Vi sträcker oss över hela skoltiden vilket underlättar för familjer som har barn i olika åldrar. Det ger också eleverna en välgrundad och trygg start för att möta framtidens utmaningar.

Det finns också en unik möjlighet att tillbringa ett år som gästelev i gymnasiet och fördjupa sina kunskaper i spanska språket och den spanska kulturen. 

Skolans engagerade och erfarna lärare arbetar nära sina elever vilket leder till en positiv inlärningsmiljö. Skolan värdesätter också öppenhet och nära samarbete mellan lärare, elever och föräldrar för att skapa en stark gemenskap som ökar elevernas möjlighet till utveckling och trygghet.

Läs gärna mer om skolans verksamhet: 

Förskola, grundskola, gymnasium, gästelevverksamhet och kompletterande svenska.
Skolan är även testcenter för Swedex och Tisus.

Ta chansen nu!

Några platser kvar till Ekonomiprogrammet på gymnasiet.

Passa även på att
söka till
Gästelevprogrammet 2024/2025

Varje år tar Svenska Skolan Costa del Sol emot 60-80 elever från olika skolor i Sverige som får möjligheten att tillbringa ett år i Spanien, uppleva spansk kultur samtidigt som de följer sin studieplan från Sverige.

Läs mer om Gästelevprogrammet, klicka här.Styrelsemedlemmar


Styrelsens konstituerande möte hölls efter extrastämman hade avslutats den 9 maj och styrelsen består därefter av:


Carl-Fredrik Morander, tf ordförande

Rose-Marie Wiberg, sekreterare och kommunikatör

Camilla Davegårdh, kassör

Malin Hansson, ledamot

Fredrik Werdelin, ledamot Skolverkets representant

Michael Försth, suppleantKompletterande undervisning i
svenska

På Svenska Skolan Costa del Sol bedrivs även undervisning i svenska för utlandssvenska barn och ungdomar som går i spanska eller internationella skolor på Costa del Sol. 

Undervisningen i kompletterande svenska syftar till att barn och ungdomar bibehåller och utvecklar sina kunskaper i det svenska språket vilket underlättar för dem att vistas i Sverige. Den ska stimulera elevernas intresse för att tala, läsa och skriva på svenska. 

Läs mer här

Lediga tjänster

Vi söker en behörig lärare till årskurs 4-9

https://drive.google.com/file/d/1Q5mOLPZRryiSnpwZVsqN2FcycUMm3Iu_/view

Vi söker kökschef och köksbiträde

https://drive.google.com/file/d/1K7lIfv3g8qc_1INv8XWGb_Yy-u2WnysY/view