Svenska Skolan Costa del Sol

"Lust att lära - möjlighet att lyckas"

Välkommen till Svenska Skolan Costa del Sol, skolan med elever från förskola till gymnasium och vuxenutbildning!

Svenska Skolan Costa del Sol är den största svenska utlandsskolan med ca 320 elever läsåret 2023/2024.
Det högsta elevantalet någonsin sedan starten 1969. 

Svenska Skolan Costa del Sol

Skolan följer svensk skolplan och är godkända av såväl svenska Skolverket som Junta de Andalucia och drivs som en ideell förening utan vinstsyfte. Alla avgifter går oavkortat till driften av skolan. 

Skolans verksamhet: 

Gästelev i solen

Sök till skolans gästelevprogram! 

Varje år tar skolan emot 60-80 elever från olika skolor i Sverige som får möjligheten att uppleva ett år i Spanien, uppleva spansk vardags- och finkultur samtidigt som de följer sin studieplan från Sverige. 

Stränder med sol och bad finns inom promenadavstånd, och det är inte långt till berg med möjligheter för friluftsliv och skidåkning.

Läs mer om hur du studerar ett år  på gymnasiet som gästelev.

Torsdagsföreläsningar

Med jämna mellanrum bjuder vi på gästföreläsningar för alla som vill komma och lyssna. Du behöver alltså inte vara knuten till skolan för att komma, tvärt om är det trevligt om vi får besök utifrån.

Många av föreläsningarna är gratis då föreläsaren har erbjudit att hålla föredraget utan arvode. I de fall vi tar inträde så anges det i programmet.

Läs mer om våra föreläsningar här!

Lär dig spanska

Svenska Skolan Costa del Sol erbjuder  kurser i spanska för vuxna. Det finns eftermiddags- och kvällskurser i spanska under läsåret och intensivkurser på sommaren. De senare görs  i samarbete med Folkhögskolan Hvilan. Dessa kurser ger även en inblick i spansk kultur och samhälle. 

För mer information se kvällskurser i spanska, kontakta skolan på info@skolan.es. I kurserna kombineras traditionell språkundervisning med praktiska moment där du som kursdeltagare får möjlighet att använda dina nya spanska kunskaper på riktigt.

Nyhetsbrev från Svenska Skolan Costa del Sol direkt i din mail

Du som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om Svenska Skolan Costa del Sol direkt i din mail klicka här för att fylla i dina kontaktuppgifter. Skolan skickar ut Nyhetsbrev ca sex gånger per år. 

Styrelse och valberedning

Styrelse:


Valberedning:

Läs mer här! 

Skolledningen

Läs mer här!