Svenska Skolan Costa del Sol

"Lust att lära - möjlighet att lyckas"

Välkommen till Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola, 
skolan med elever från förskola till gymnasium.

Svenska Skolan Costa del Sol är den största svenska utlandsskolan med ca 320 elever läsåret 2023/2024. Det högsta elevantalet någonsin sedan starten 1969. 

Svenska Skolan - intro - Välkommen till Fuengirola.mp4

Upptäck
Svenska Skolan
Costa del Sol!


Svenska Skolan Costa del Sol i Fuengirola har 55 års erfarenhet som svensk utlandsskola i Spanien. 

Skolan erbjuder allt från de tidiga stegen i förskolan, från 3 års ålder, till gymnasiet. Vi sträcker oss över hela skoltiden vilket underlättar för familjer som har barn i olika åldrar. Det ger också eleverna en välgrundad och trygg start för att möta framtidens utmaningar.

Det finns också en unik möjlighet att tillbringa ett år som gästelev i gymnasiet och fördjupa sina kunskaper i spanska språket och den spanska kulturen. 

Skolans engagerade och erfarna lärare arbetar nära sina elever vilket leder till en positiv inlärningsmiljö. Skolan värdesätter också öppenhet och nära samarbete mellan lärare, elever och föräldrar för att skapa en stark gemenskap som ökar elevernas möjlighet till utveckling och trygghet.

Läs gärna mer om skolans verksamhet: 

Förskola, grundskola, gymnasium, gästelevverksamhet och kompletterande svenska.
Skolan är även testcenter för Swedex och Tisus.

Ta chansen nu!

Några platser kvar till Naturvetenskaps-programmet och Samhällsvetenskaps-programmet på gymnasiet.

Passa även på att
söka till
Gästelevprogrammet 2024/2025

Varje år tar Svenska Skolan Costa del Sol emot 60-80 elever från olika skolor i Sverige som får möjligheten att tillbringa ett år i Spanien, uppleva spansk kultur samtidigt som de följer sin studieplan från Sverige.

Läs mer om Gästelevprogrammet, klicka här.Ansök om stipendium
för studier på
svensk utlandsskola

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom har som ändamål att lämna stipendier till utlandssvenska barn som bedriver sina studier vid en svensk utlandsskolaskola. Syftet är att utlandssvenska barn och ungdomar ska kunna upprätthålla sina kunskaper i svenska. Fonden delar även ut stipendier för intensivkurser i svenska och till svenska skolföreningar samt stipendier för TISUS-tester. 

Stipendiefonden delar årligen ut över 250 stipendier. Ansökan för läsår 2024/2025 är öppen den 1 februari till den 30 april.

Välkommen med din ansökan på www.stipfond.se

Lediga tjänster

Lediga tjänster inför höstterminen 2024:

Vårstämma 2024-04-04

Föreningen Svenska Skolan på Costa del Sol har kallat till ordinarie och extra vårstämma torsdagen den 4 april för alla medlemmar i föreningen. Är du medlem men inte fått information på e-post och Schoolsoft bör du kontakta skolans kansli för att uppdatera dina kontaktuppgifter, via mail till info@skolan.es eller per telefon +34952475076. 

Kompletterande undervisning i
svenska

På Svenska Skolan Costa del Sol bedrivs även undervisning i svenska för utlandssvenska barn och ungdomar som går i spanska eller internationella skolor på Costa del Sol. 

Undervisningen i kompletterande svenska syftar till att barn och ungdomar bibehåller och utvecklar sina kunskaper i det svenska språket vilket underlättar för dem att vistas i Sverige. Den ska stimulera elevernas intresse för att tala, läsa och skriva på svenska. 

Läs mer här


Projekt extra spanska - lär spanska med lek och kreativitet

Projektet startade den 1 februari och håller på till den 1 juni 2024. 

Pilotprojektet vänder sig idag från förskoleklass till årskurs 3 men avsikten är att utöka 

från förskolan till årskurs 5 om projektet faller väl ut. 

Syftet med pilotprojektet är att höja elevernas motivation för ämnet spanska genom lek och andra aktiviteter. 

Målet är att  lära in språket på ett otvunget sätt för att lägga grunden för vidare studier i spanska. 

Undervisningen drivs av skolans spanskalärare.